Magisterprogram i engelska - lingvistik

Högskolan Dalarna
Språk / Språkvetenskap
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
1 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Falun
31 augusti 2020
Falun
31 augusti 2020
Falun
31 augusti 2020
Falun
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Utbildningen har som övergripande mål att erbjuda studenten fördjupning inom tillämpad lingvistik, vilket inbegriper “studiet av språk och språkrelaterade problem i specifika situationer där människor använder och lär sig språk” (översättning av nyckelformulering i tidskriften Applied Linguistics) och då specifikt i relation till det engelska språket. Programmet profilerar sig mot diskursanalys, andraspråksinlärning, sociolingvistik, korpuslingvistik och datormedierad kommunikation.Programmets första termin inleds med kurserna Kärnområden i tillämpad engelsk lingvistik och Teman inom tillämpad engelsk lingvistik på vardera 7,5 hp. Sedan läses kurserna Diskursanalys på 7,5 hp samt Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik på 7,5 hp.