Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan Dalarna
Hälsa & Sjukvård
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
3 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Falun
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras även kunskaper från medicinsk vetenskap Fördelningen mellan ämnena beskrivs i respektive kursplan.Den pedagogiska grundsynen innebär att studenten tar ett aktivt ansvar för att driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling för att nå målen med utbildningen. Studierna bedrivs med nätbaserade träffar kombinerade med campusträffar samt verksamhetsförlagd utbildning. Undervisning och läraktiviteter sker i hög grad med stöd av digitala lärresurser och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, reflektion och problemlösning med en integrering av teoretiska och kliniska studier.