Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Högskolan Dalarna
Teknik & Ingenjör
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
3 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Borlänge
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Programmet baseras på ett processinriktat arbetssätt för konstruktions- och produktutvecklingsarbete, fokuserat på funktion och lönsamhet. Programmets grundtankar och ledord är problemlösning, hållbar utveckling, och affärsmässighet från ett produktutvecklingsperspektiv. Programmet har ett stort inslag av engelska för att utveckla förmågan att verka internationellt. Under programmet sker en succesiv utveckling av färdigheterna att skapa produkter som motsvarar de uppsatta målen, från de teoretiska och matematiska grunderna inom enskilda ämnen till den sammansatta situation som konstruktions- och produktutvecklingsarbete innebär. Det första året ger i huvudsak grundläggande kunskaper för ett ingenjörsmässigt konstruktionsarbete. Dessutom skapas grundläggande förståelse för produktutveckling och hållbarhet.