Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Högskolan Dalarna
Bygg & Hantverk
Teknik & Ingenjör
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
3 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Borlänge
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Kurserna i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet behandlar urbana och rurala utvecklingsprocesser utifrån människors behov, resurseffektivitet och hållbar utveckling. En viktig del av utbildningen är grundläggande byggteknik för förståelse av byggnaders och anläggningars uppförande och funktion. En annan viktig del rör de lagar och förordningar som styr byggande och samhällsplanering från det enskilda byggnadsverket till övergripande styrmedel för samhällsutveckling. I programmet studeras också gestaltning och planering av den byggda miljön från byggnad till stadsbyggnad och regional planering, och de digitala verktyg som används för att hantera samhällsplaneringens komplexa informationsmängder såsom GIS (geografiska informationssystem), som t ex kan användas för att visualisera och åskådliggöra dessa för en bred allmänhet.