Entreprenadjuridik för beställare

IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Juridik
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 dag
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
9875 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
29 maj 2020
Kort om utbildningen
  • Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal
  • Praktiska problem under entreprenadtiden
  • Skadeståndsregler
  • Entreprenadens färdigställande
  • Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol

Kursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om de entreprenadjuridiska regler som påverkar beställaren.

Ur kursen:
1. Grundläggande entreprenadjuridik

2. Att skriva förfrågningsunderlag/entreprenadavtal

3. Praktiska problem under entreprenadtiden

4. Skadeståndsregler

5. Entreprenadens färdigställande

6. Entreprenadtvister

Läs mer och ansök
Om IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök