Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi

Karolinska institutet
Hälsa & Sjukvård
Teknik & Ingenjör
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
2 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Solna
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv.Programmet har två inriktningar:- Inriktningen Folkhälsoepidemiologi. Inriktningen har fokus på tillämpad epidemiologi, för att utveckla studentens färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över olika typer av folkhälsoproblem och utvärdera åtgärdsinriktade insatser samt i kritisk granskning av epidemiologiska studier.- Inriktningen Hälsofrämjande arbete och prevention.