Magisterprogrammet i global hälsa

Karolinska institutet
Hälsa & Sjukvård
Teknik & Ingenjör
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Solna
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Magisterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet som påverkar såväl nuvarande som framtida generationer.Global hälsa integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Global hälsa erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.Det ettåriga programmet består av tre delar. Den grundläggande delen ger en allmän kunskapsbas. Den avancerade delen går djupare in på områden inom global hälsa såsom infektionssjukdomar, icke-smittsamma sjukdomar, mödra- och barnhälsa. Den avslutande delen består av ett forskningsprojekt som redovisas i uppsatsform.