Barnmorskeprogrammet

Högskolan Dalarna
Sjukvård
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Gävle
20 januari 2020
Karlstad
20 januari 2020
Kort om utbildningen
Programmet omfattar 90 högskolepoäng (hp), varav den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör 45 hp. Studierna bedrivs på avancerad nivå och omfattar heltidsstudier. Huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa omfattar mänsklig reproduktion och livets början. Området behandlar fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer i samband med sexualitet och familjeplanering, graviditet, födande, nyföddhetsperiod samt föräldraskap och kvinnors hälsa i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras utredande och behandlande åtgärder.Barnmorskans verksamhet definieras i två internationella dokument ”Definition of a midwife” (ICM/FIGO/WHO, 1993) och Core Competencies (ICM draft, 1996).
Läs mer och ansök
Om Högskolan Dalarna
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Ämnen
Beteende- & Socialvetenskap, Bygg & Anläggning, Data & IT, Ekonomi, Media & Kommunikation, Naturvetenskap, Organisation & ledning, Samhällsvetenskap, Service & Kundtjänst, Sjukvård, Språk / Språkvetenskap, Teknik & Ingenjör, Utbildning, Övrigt
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar