Hitta en utbildning som passar just dig!

Här på Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

12 utbildningar hittades

Yrkeshögskola ‧ Falun

Tandsköterska

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Sommar 2020

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Sommar 2020

Utbildningen är på heltid och är drygt tre terminer lång. LIA, lärand...

Folkuniversitetet

Universitet / Högskola ‧ Falun

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge kompetens inom vård av äldre, särskilt vid multisjuk...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Programmet leder till två examina: Specialistsjuksköterskeexamen och Magisterexamen i huvudområde...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Magisterprogram i fysioterapi

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Magisterprogrammet är utformat för att ge en fördjupning inom huvudområdet fysioterapi. Utbildnin...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Barnmorskeprogrammet

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Programmet omfattar 90 högskolepoäng (hp), varav den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Global sexuell och reproduktiv hälsa

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Magisterprogrammet är utformat för att ge en global fördjupning inom ämnet sexuell, reproduktiv o...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Socionomprogrammet

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som ska förbereda för ...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Sjuksköterskeprogrammet

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda s...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge kompetens inom demensvård med fokus på personer med ...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Sjuksköterskeprogrammet

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Vår 2020

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Vår 2020

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda s...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Tränarprogrammet för hälsa och idrott

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Höst 2020

Tränarprogrammet består av studier inom tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap som oc...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Barnmorskeprogrammet

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Vår 2020

1 år ‧ Program ‧ Hälsa & Sjukvård ‧ Vår 2020

Programmet omfattar 90 högskolepoäng (hp), varav den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör...

Högskolan Dalarna