Hitta en utbildning som passar just dig!

Här på Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

12 utbildningar hittades

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Energi Högskoleingenjörsprogram

3 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Energisystem har idag hög grad av komplexitet vilket innebär att studenterna behöver tillgodogöra...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

3 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Programmet baseras på ett processinriktat arbetssätt för konstruktions- och produktutvecklingsarb...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Magisterprogram i solenergiteknik

1 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

1 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Utbildningen är ett masterprogram 60 hp inom huvudområdet solenergiteknik. Alla kurser ges på eng...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

2 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Programmet ger en detaljerad förståelse för sambandet mellan produktutveckling - produktion - mik...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Byggarbetsledarprogrammet

2 år ‧ Program ‧ Bygg & Hantverk ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Bygg & Hantverk ‧ Höst 2020

Byggarbetsledarprogrammet ger en bred byggteknisk kunskap som behövs vid arbete i arbetsledande f...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

1 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

1 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Programmet är en ettårig magisterutbildning (60 hp) inom området energiteknik. Det består av nio ...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

3 år ‧ Program ‧ Bygg & Hantverk ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Bygg & Hantverk ‧ Höst 2020

Kurserna i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet behandlar urbana och rurala utvecklingsprocesser ...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

3 år ‧ Program ‧ Bygg & Hantverk ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Bygg & Hantverk ‧ Höst 2020

Byggingenjörsprogrammet ger bred byggteknisk kunskap med profil mot energieffektivt byggande. Utb...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Magisterprogram i Audiovisuella Studier

1 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

1 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Grundidén med programmets uppläggning är att gå från mer generella perspektiv på audiovisuell ges...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Falun

Magisterprogram i Audiovisuella Studier

2 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Grundidén med programmets uppläggning är att gå från mer generella perspektiv på audiovisuell ges...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Masterprogram i solenergiteknik

2 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Utbildningen syftar till att förbereda studenterna att arbeta inom solenergibranschen eller forsk...

Högskolan Dalarna

Universitet / Högskola ‧ Borlänge

Systemvetenskapliga programmet

3 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

3 år ‧ Program ‧ Teknik & Ingenjör ‧ Höst 2020

Det övergripande målet för systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna är att studenten ...

Högskolan Dalarna