Hitta en utbildning som passar just dig!

Här på Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

37 utbildningar hittades

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i geologi, Biogeologi

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Programmets syfte är att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap och kompetens inom det bioge...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap

> 3 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Vår 2020

Detta masterprogram ger kunskap och förståelse för teori och analys i GIS. Man lär sig att hanter...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Utbildningen omfattar studier i ämnena farmakologi, immunologi, toxikologi, näringsfysiologi, cel...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Denna utbildning inriktar sig mot vattnet i vår natur. Kurserna behandlar teorier och modeller kr...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Masterprogrammet i humanekologi ger dig redskap för att kunna kommunicera om hållbarhetsproblem. ...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap ger fördjupad kunskapsbas, flera olika mö...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i geomatik

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Masterprogrammet i geomatik omfattar studier inom geografiska informationssystem (GIS), geodesi, ...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Why should a physicist study biology? As a matter of fact, they already have for quite some time....

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Geomatik - Masterprogram

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Masterprogrammet i geomatik omfattar studier inom geografiska informationssystem (GIS), geodesi,...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i biologi, Zooekologi

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

En utbildning för dig som vill fokuserar på förståelsen av evolutionära processer på gen-, indivi...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i biologi, Allmän inriktning

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Detta är en utbildning för dig som vill skräddarsy en masterexamen i biologi. Du kan välja från e...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap

> 3 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Vår 2020

Detta masterprogram ger kunskap och förståelse för teori och analys i GIS. Man lär sig att hanter...

Lunds universitet

Universitet / Högskola ‧ Lund

Masterprogram i biologi, Växtbiologi

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

2 år ‧ Program ‧ Naturvetenskap ‧ Höst 2020

Detta är en masterutbildning för dig som är intresserad av växter och deras funktion, ekologi, ev...

Lunds universitet