Hitta en utbildning som passar just dig!

Här på Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

16 utbildningar hittades

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3

3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdi...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Spanska

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ingångsämnet naturkunskap kommer att ges under förutsättning att examensrätt erhålles. Besked läm...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem

2 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

2 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student för...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Geografi

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Bild

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Matematik

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Franska

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Musik

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Tyska

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet

Universitet / Högskola ‧ Umeå

Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska som andraspråk

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

> 3 år ‧ Program ‧ Övrigt ‧ Vår 2020

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och ...

Umeå universitet