Dokumentcontroller/registrator

Xenter Botkyrka
Administration
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkeshögskola (YH)
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Ansökan öppnar
Vår 2020
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

En dokumentcontroller/registrator anställs inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Huvuduppgiften är att upprätthålla de krav som ställs avseende insyn i den offentliga verksamheten.

Yrkesrollen professionaliseras
Utbildningen ska tillgodose en växande efterfrågan på specialistkompetens inom dokument- och informationshantering inom offentlig sektor. Registratorsfunktionen syftar i första hand till att upprätthålla de insynskrav som ställs på offentlig verksamhet. Digitaliseringen ställer högre krav för att insynskraven ska kunna uppnås. Digitaliseringen innebär att informationen ändrar karaktär och att mängden information växer kraftigt. Det är en både kvalitativ och kvantitativ förändring som innebär att den traditionella registratorsrollen är i förändring och allt oftare benämns dokumentcontroller.

Arbetsuppgifter för en registrator: 

  • Hantera information som inkommer eller uppstår inom organisationen på ett juridiskt korrekt sätt.
  • Registrera och diarieföra i digitala ärendehanteringssystem.
  • Författa skrivelser och kommunicera med allmänheten på ett juridiskt korrekt och kommunikativt sätt.
  • Bedöma den egna förmågan och vilka ärenden som ska lämnas vidare till annan yrkesroll.
  • Stötta och utbilda medarbetare i dokument- och informationshantering.
  • Utveckla sin egen förmåga att bedöma hur olika typer av information ska hanteras.

Längd: Augusti 2020 – december 2021 (200 YH-poäng)
Startdatum: augusti 2020

Läs mer och ansök
Om Xenter Botkyrka
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH)
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar