Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Jönköping University
Administration
Sjukvård
Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
50%
Studielängd
3 år
Pris
240 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk, teknisk och social utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver förändrade angreppssätt. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter så som ledningssystem, definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, och dessa återspeglas i utbildningens innehåll. De två första åren går på halvfart och kan avslutas med en möjlig magisterexamen.
Om Jönköping University
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök