Kontakttolk, grundutbildning

Folkuniversitetet Göteborg
Administration
Språk / Språkvetenskap
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
1 år
Pris
4200 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
16 september 2020
Kort om utbildningen

Utbilda dig till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg. Efter godkänd utbildning erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Omfattning
Grundutbildningen till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg pågår under ca 40 veckor med start den 16 september 2020. Utbildninge sker på deltid och på distans. Dess omfattning och innehåll kräver att du är beredd att avsätta ca 20 timnmar per vecka till studier och det finns goda möjligheter att kombinera dina studier med till exempel arbete.

Utbildningen är en distansutbildning där du själv styr över den tid som du lägger ner på studierna. Utbildningen har sex (6) obligatoriska närträffar då de studerande träffas på skolan och på plats genomför prov, har språkhandledning och lyssnar på föreläsningar. 

Yrkesrollen
För att antas till grundutbildningne till kontakttolk krävs mycket goda språkkunskaper i båda språken så att du som kontakttolk kan tolka åt två personer som samtalar med varandra – oavsett vad de talar om eller hur de väljer att formulera sig. Otillräckliga språkkunskaper hos tolken får inte begränsa möjligheterna för de båda personerna att samtala med varandra. Du måste också ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på båda språken.

Som kontakttolk kan du arbeta inom olika områden, beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. En vanlig arbetsuppgift är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer, till exempel vid sjukhus, socialkontor, flyktinganläggningar, polis eller i domstol.

Läs mer och ansök
Om Folkuniversitetet Göteborg
Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Artiklar