Blocket Utbildning är en del av

Allmänt masterprogram i psykologi

Stockholms universitet
Beteende- & Socialvetenskap
Allmänt masterprogram i psykologi beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
2 år
Pris
288 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Utbildningen består av 90 högskolepoäng metod- och ämneskurser och 30 högskolepoäng självständigt uppsatsarbete. Syftet med utbildningen är att ge fördjupning och breddning av teorier och metoder inom något forskningsområde inom psykologin samt att ge träning i att självständigt arbeta med psykologiska frågeställningar av både teoretisk och tillämpad karaktär.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök