Blocket Utbildning är en del av

Masterprogram i sociologisk samhällsanalys

Stockholms universitet
Beteende- & Socialvetenskap
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Pris
180 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Programmet har som mål att utbilda högt kvalificerade sociologer med särskilda kunskaper i statistiska och andra kvantitativa metoder och undervisande lärare är i sin forskningsverksamhet aktiva i flera av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen sociologisk teori och kvantitativa empiriska metoder kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i såväl vetenskapliga som samhälleliga sammanhang. Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på analytiker med kvalifikationer inom undersökningsdesign, mätning, datainsamling och dataanalys, men ger också en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier i sociologi.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök