Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Skräddarsydd webbutbildning om bemötande

Alexander Tilly
Beteende- & Socialvetenskap
Skräddarsydd webbutbildning om bemötande beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Kompetensutveckling / Kurs
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
På förfrågan
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Synliggör organisationens värderingar och vad de innebär i praktiken. Dela kunskap från egna medarbetare och ledande experter genom film, intervjuer, quizar och spel.

Frigör tid för utbildning

 • Gå kurs via dator, telefon eller läsplatta
 • Välj när och var du gör kursen, i små eller stora portioner
 • Slipp fasta kursdatum och konferenslokaler


Håll kunskap aktuell

 • Erbjud kursen till nyanställda
 • Repetera årligen och använd kurser som kunskapsbank
 • Diskutera aktuella avsnitt i arbetsgruppen


Sammanbind kurs och vardag

 • Filmscener och intervjuer ger konkreta målbilder
 • Interaktiva moment ger övning
 • Följ upp med seminarier där ni tillämpar kunskaperna


Exempel på innehåll:

 • Svåra samtal - besvärliga kunder, krävande klienter och konfliktfyllda situationer.
 • Kommunikation och bemötande – hantera aggressiva personer och människor i kris. 
 • Riskfaktorer och konfliktförståelse – när ökar risken för hot och våld? Varför hjälper det att förstå motpartens syn på situationen?
 • Typer av aggression - olika former av gränsöverskridande beteenden och hur de bäst bemöts.
 • Hotfulla beteenden - hantera och värdera olika former av hot.
 • Självinsikt – använd dina personliga resurser, känn till egna mönster och triggers. 
 • Mental förberedelse – agera klokare, snabbare och lugnare med rätt förberedelser. 
 • Konfliktpsykologi - hur påverkas vi i hotfulla situationer? Hur fatta beslut under stark stress?
 • Krisstöd – metoder att ta hand om sig själv och stötta andra.


Kostnad
Offert lämnas vid begäran.
https://www.youtube.com/watch?v=MndSEb76ruI&frags=pl,wn

Plats

 • Distans

Kommande utbildningsstarter

Distans

Utbildningsstart
Löpande starter

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Alexander Tilly

Om Alexander Tilly

Alexander Tilly är legitimerad psykolog och en av Sveriges mest anlitade experter inom området konflikter, hot och våld. Alexander har en omfattande akademisk utbildning samt lång erfarenhet av arbete i våldsutsatta miljöer och han delar nu med sig av sina kunskaper genom webbutbildningar och föreläsningar. 

Dessa föreläsningar och webbutbildningar väver samman evidensbaserad kunskap med handfasta verktyg och efterfrågas därför av en mängd olika branscher.

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs
Läs mer och ansök