Skräddarsydd webbutbildning om bemötande,

Alexander Tilly
Beteende- & Socialvetenskap
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

Synliggör organisationens värderingar och vad de innebär i praktiken. Dela kunskap från egna medarbetare och ledande experter genom film, intervjuer, quizar och spel.

Frigör tid för utbildning

 • Gå kurs via dator, telefon eller läsplatta
 • Välj när och var du gör kursen, i små eller stora portioner
 • Slipp fasta kursdatum och konferenslokaler

Håll kunskap aktuell

 • Erbjud kursen till nyanställda
 • Repetera årligen och använd kurser som kunskapsbank
 • Diskutera aktuella avsnitt i arbetsgruppen

Sammanbind kurs och vardag

 • Filmscener och intervjuer ger konkreta målbilder
 • Interaktiva moment ger övning
 • Följ upp med seminarier där ni tillämpar kunskaperna

Exempel på innehåll:

 • Svåra samtal - besvärliga kunder, krävande klienter och konfliktfyllda situationer.
 • Kommunikation och bemötande – hantera aggressiva personer och människor i kris. 
 • Riskfaktorer och konfliktförståelse – när ökar risken för hot och våld? Varför hjälper det att förstå motpartens syn på situationen?
 • Typer av aggression - olika former av gränsöverskridande beteenden och hur de bäst bemöts.
 • Hotfulla beteenden - hantera och värdera olika former av hot.
 • Självinsikt – använd dina personliga resurser, känn till egna mönster och triggers. 
 • Mental förberedelse – agera klokare, snabbare och lugnare med rätt förberedelser. 
 • Konfliktpsykologi - hur påverkas vi i hotfulla situationer? Hur fatta beslut under stark stress?
 • Krisstöd – metoder att ta hand om sig själv och stötta andra.


Kostnad
Offert lämnas vid begäran.


https://www.youtube.com/watch?v=MndSEb76ruI&frags=pl,wn

Läs mer och ansök
Om Alexander Tilly
Utbildningstyper
Företagsutbildning
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler