Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Grundkurs i KBT

Contar
Beteende- & Socialvetenskap
Grundkurs i KBT beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Kompetensutveckling / Kurs
Studietakt
Heltid
Studielängd
6 dagar
Pris
10 900 kr
CSN
Nej
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Contars grundkurs i KBT ger dig en introduktion och orientering i viktiga områden inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och psykologi. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av KBT och psykologi och kanske även arbetar med att stötta människor i förändringsprocesser. Du erhåller här viktiga verktyg som du har nytta av i mötet med människor, i din profession så väl som till vardags.

Vad innehåller grundkursen i KBT:

  • Introduktion till kognitivt förhållningssätt och den kognitiva modellen
  • Psykologins historia och utveckling
  • Introduktion till inlärningspsykologi
  • Genomgång av den kognitiva triaden och hur en kognitiv terapisession är uppbyggd
  • Introduktion till anknytningsteori
  • Genomgång av terapeutiskt förhållningssätt och existentiellt perspektiv i terapi


Studieupplägg
Kursen är en mix av teori och praktik och vi arbetar i små klasser för att underlätta gruppdiskussion. Under sex dagar fördelade på tre veckor ses vi i klassrummet eller via vår digitala plattform för föreläsningar och för att reflektera tillsammans. Mellan kursdagarna arbetar du självständigt med litteraturstudier och studieuppgifter.

Efter kursen
Grundkursen i KBT är en självständig kurs men även starten på vår diplomerande utbildning till KBT-terapeut. Efter denna kurs kan du därmed studera vidare till diplomerad KBT-terapeut.

Plats

  • Delvis distans (Stockholm)

Kommande utbildningsstarter

Delvis distans (Stockholm)

Utbildningsstart
Löpande starter

Delvis distans (Stockholm)

Utbildningsstart
2021-05-17

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Contar

Om Contar

Utbildningar för dig som vill lära dig mer om samtal, psykologi och terapi.

Verksamheten Contar Utbildning AB, kort kallat Contar, startade år 2002. Vi bedriver verksamheten huvudsakligen i Stockholm, men våra kunder kommer från hela landet. Contar erbjuder ett brett utbildningsutbud och även samtalsterapi och vi arbetar samman med ett stort antal medarbetare, föreläsare och terapeuter. Vi arbetar med kognitiv inriktning och lägger stor vikt vid reflektion och existentiella frågeställningar. 

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök