Blocket Utbildning är en del av

Magisterprogram i demografi

Stockholms universitet
Beteende- & Socialvetenskap
Magisterprogram i demografi beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
90 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Programmets mål är att lära ut förmågan att beskriva, analysera och förklara befolkningsutveckling ur ett antal olika aspekter. Kurserna är:- ett s k demografiblock, sammanlagt 22,5 hp, - en demografikurs 7,5 hp i det av de ingående huvudområdena som man skriver sin magisteruppsats i (sociologisk demografi, statistisk demografi o s v);- valfria kurser 15 hp bland de ingående huvudområdenas kursutbud på avancerad nivå;- magisteruppsats i demografi 15 hp.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök