Energiexpert Omcertifiering

Energi & Utbildning i Sverige
Bygg & Anläggning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 veckor
Pris
7900 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

Inför förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL
Utbildning för dig som skall söka omcertifiering – s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL (plan- och bygglagen). Du lär dig aktuella EU direktiv, lagar och förordningar, vilka krav som ställs samt de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA (RISE).

Deltagare
Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Förkunskaper
Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Syfte
Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Innehåll

  • EU direktiv
  • Lagar och förordningar
  • Boverkets allmänna råd och föreskrifter
  • Genomgång av kunskapskrav
  • Information om certifiering, ackreditering
  • Skriftligt kunskapsprov genomförs en månad efter kurs.

 

Gott om tid
Eleven har full tillgång till kursen i 45 dagar vilket är en väl tilltagen tid
Rekommenderad studietid är 14 dagar med cirka 2-3 timmars studier per dag

Läs mer och ansök
Om Energi & Utbildning i Sverige
Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler