Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Komvux Värmdö
Bygg & Anläggning
Teknik & Ingenjör
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkeshögskola (YH)
Studietakt
Heltid
Studielängd
1,5 år
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans (delvis)
7 augusti 2020
Kort om utbildningen

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör är en yrkeshögskoleutbildning som ger dig en gedigen teoretisk och praktisk grund för att arbeta som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Efterfrågan på utbildade handläggare och inspektörer är stor så du har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning. 

Detta gör en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör:

  • handlägger bygglov från inkommet ärende till slutbesked
  • tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning
  • tolkar översikts-och detaljplaner, använder kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov
  • bedömer samspel mellan ny och äldre bebyggelse
  • håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör platsbesök på byggen
  • kommunicerar muntligt och skriftligt med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga
  • för diskussioner med sökande av bygglov och presenterar bygglovärenden inför byggnadsnämnden
Läs mer och ansök
Om Komvux Värmdö
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH)
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler