Agil projektledning

Dataföreningen Kompetens
Data & IT
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 dagar
Ansökan öppnar
Vår 2020
Pris
18125 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Göteborg
2 april 2020
Kort om utbildningen

Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.

Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Kursinnehåll
Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbete och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar ett praktikfall från verkligheten. Vi går igenom:

  • Agile och dess utveckling (affärsnytta, flexibilitet, transparens)
  • Hantering av intressenter (use case, user story)
  • Målformulering och prioritering (MoSCoW)
  • Visualisering (KanBan, produktstruktur)
  • Organisering och roller i agila projekt (produktägare, m.fl.)
  • Planering (KanBan, milstolpar/etapper, planning poker)
  • Genomförandet (velocitet, stå-upp möte, impediments)
  • Avslut och utvärdering (retrospektiv, små avslut ofta)
  • Ledarskap (coacha, delegera och motivera)

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken. Du vill få in mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen. I första hand projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, och att du gärna har några års erfarenhet av projektarbete.

Omfattning: 2-dagarskurs
Pris: 14 500 exkl. moms

Kursen ges i Göteborg, Stockholm och Malmö med olika startdatum. 

Läs mer och ansök
Om Dataföreningen Kompetens
Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar