Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Vårdhund/Terapihund - HAT

Svenska Terapihundskolan
Djurvård & Etologi
Vårdhund/Terapihund - HAT beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
50%
Studielängd
12 månader
Pris
34 000 kr
CSN
Nej
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar i samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt svensk standard för utbildning av vårdhundsteam måste hundteamet utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada. Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete.

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Inom socialtjänsten kan det vara så att hunden är den enda anledningen till att man följer med på samtal med myndigheter. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering. Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

I denna utbildning ingår även kursen hundunderstödd aktivitet (Besökshund) och kan väljas att göras separat först om man önskar.

Paketpris: 34 000:-
Inkluderar

  • lämplighetstest
  • lån av tjänstetecken
  • diplomering
  • id-handlingar
  • diplom


Samt alla kursdelar.

Kurslitteratur tillkommer:

  • Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
  • Lexikon i hundspråk

Plats

  • Hallstahammar

Kommande utbildningsstarter

Hallstahammar

Utbildningsstart
Löpande starter

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Svenska Terapihundskolan

Om Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan startades av Sara Karlberg 2009 och är idag Nordens största utbildningsarrangör av sociala tjänstehundar. Utbildningarna hålls på flera orter runt om i landet och huvudkontoret är beläget i Strömsholm. Idag finns även systerorganisationer i form av Finska Terapihundskolan och Norske Terapihundskolen, som följer samma kursupplägg med vissa anpassningar efter respektive land. Sara sitter bland annat med i styrelsen för branschorganisationen IAHAIO (www.iahaio.org) som sätter internationella ramar och riktlinjer för branschen.

Vår policy när det gäller utbildning och den personal/lärare vi har i våra utbildningar är att alla är utbildade akademiskt inom vård, skola eller omsorg samt att man har utbildat egen hund och har praktisk arbetslivserfarenhet av arbetet med social tjänstehund.

Oavsett vilken ort du går din utbildning på så innehåller utbildningen samma sak. Det är oundvikligt att respektive instruktör lägger sin egen touch och präglar varje utbildning, men upplägget, ämnena, powerpointsen, övningar - ja i stort sett allt som tas upp på upp på utbildningen är samma oavsett kursort. Du har också möjlighet att skräddarsy stora delar av din utbildning. Har du utbildat dig hos annan utbildare och vill validera din kunskap är du välkommen att höra av dig till oss.

Har du en hund som inte fyllt 1år än så har vi en förberedande utbildning som finns att läsa mer om på våran hemsida, kolla gärna in den.

Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök