Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Assistentutbildning

June Folkhögskola
Administration
Sjukvård
Utbildning
Assistentutbildning beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
7 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

– en flexibel utbildning som ger dig många möjligheter!

Att arbeta som personlig assistent innebär att man stödjer människor med stora funktionshinder i vardagen. Som personlig assistent kan du hjälper personer som till exempel har en utvecklingsstörning eller någon form av funktionshinder. I sitt arbetet stöttar man sin brukare så att hen kan leva sitt liv som hen själv vill.

Som Elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver extra hjälp för att följa med i undervisningen. Anledningarna till att man behöver extra hjälp kan bero på många olika faktorer. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, att man har någon bokstavskombination (ADHD, ADD), psykosociala svårigheter och eller andra typer av funktionsnedsättningar. 

Efter avklarad utbildning kan du jobba som:

 • elevcoach, resursperson, elevassistent inom skolan
 • stödassistent, boendestödjare på gruppbostad, korttidsboende eller liknande
 • personlig assistent i medborgares hem
 • medarbetare inom daglig verksamhet
 • annan verksamhet för personer med olika typer av funktionsvariation.


Kursupplägg
Vår utbildning ger en bred kunskap inom många olika områden. Så som:

 • Fysisk, psykisk och intellektuell funktionsvariation
 • Yrkesrollen – ger insikt och kunskap om yrkesrollens olika aspekter så som ansvar, gränser, arbetsmiljö och relationer
 • NPF – adhd, autismspektrumtillstånd (ASD), tourette syndrom
 • Teckenspråk – egenproduktion, avläsning, dövkultur och dövas historia
 • Psykologi – grundläggande kunskaper i psykologins olika delområden, utvecklingspsykologi, hjärnan och signalsubstanser, personlighet
 • Praktik – totalt sex veckor med möjlighet till utlandspraktik
 • Och mycket mer.


Utbildningsbevis
Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Kostnader
Litteratur och studiebesök ca 2500 kronor/termin.

Plats

 • Jönköping

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för June Folkhögskola

Om June Folkhögskola

June folkhögskola är en dagfolkhögskola för bildning, utbildning och gemenskap. Här får du unika möjligheter till studier tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal. Skolan är placerad mitt i city i Jönköping sedan augusti 2011 men skolan har rötter och traditioner tillbaka till 1979 när den grundades.

Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök