Blocket Utbildning är en del av

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Jönköping University
Sjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
180 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Distriktssköterskan arbetar med att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom hos människor i olika åldrar. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att reflektera och omsätta dina kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa situationer med ett säkert och personcentrerat arbetssätt. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning, där du praktiskt får utveckla dina kunskaper. Programmet ges på halvfart och är till övervägande delen nätbaserad, med vissa obligatoriska campusträffar. Utbildningen leder till ett självständigt yrke där arbetsplatsen är mottagning på vårdcentral, barnavårdscentral, elevhälsa eller i vårdtagarens hem.
Om Jönköping University
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök