Blocket Utbildning är en del av

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 Yhp

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sjukvård
Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 Yhp beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkeshögskola (YH)
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
Avgiftsfritt
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som specialistundersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska.

Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.

Efter utbildningen
Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi. Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.

Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Omfattning
Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska.

Logga för Akademi Båstad Yrkeshögskola
Om Akademi Båstad Yrkeshögskola
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH)
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök