Blocket Utbildning är en del av

Magisterprogram i arbetsterapi

Jönköping University
Sjukvård
Magisterprogram i arbetsterapi beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Pris
120 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Programmet utvecklar dina färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter, utvecklingsarbete eller forskning inom traditionella såväl som nya arenor för arbetsterapi. Genom programmet förbereder du dig även för specialistutbildning i arbetsterapi. Under utbildningen lär du dig analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom arbetsterapi. Vidare ges du i utbildningen möjlighet att göra bedömningar och prioritera arbetsterapeutiska åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Magisterprogrammet ges antingen på svenska eller engelska och kurserna är huvudsakligen webbaserade.
Om Jönköping University
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök