Blocket Utbildning är en del av

Naprapatprogrammet

Naprapathögskolan
Sjukvård
Naprapatprogrammet beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
mer än 3 år
Ansökan öppnar
Vår 2021
Pris
52 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
2021-08-23
Kort om utbildningen

Naprapatutbildningen är en fyraårig specialistutbildning inom manuell medicin. Studietakten är heltid och pedagogiken bygger genomgående på integration mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Utbildningen är ställd under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigad för studenter från Sverige, Norge och Finland. Redan efter första året blir du massageterapeut och kan ansöka om certifiering genom Branschrådet Svensk Massage. Efter första året blir du även personlig tränare och kan ansöka om certifiering genom Europe Active för internationell PT-licens och medlemskap i EREPS - European Register of Exercise Professionals.

Hälften av studierna på naprapatprogrammet ägnas åt kurser såsom anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi och idrottsmedicin. Den andra hälften omfattar specialisering inom huvudämnet naprapati där du får lära dig att undersöka och diagnostisera besvär i muskler och leder samt behärska de manuella behandlingsteknikerna; triggerpunktsbehandling, stretching, klassisk massage, mobilisering och manipulation. För att du som naprapat ska kunna förebygga besvär och arbeta med rehabilitering kompletteras undervisningen i manuella behandlingstekniker med bland annat träningslära och ergonomi. Kombinationen av medicinska kunskaper och specialiseringen inom naprapati gör att du som naprapat kan ta ansvar för att ställa diagnos och avgöra när du själv ska behandla eller när du ska hänvisa patienten vidare till läkare eller annan vårdgivare. Under utbildningens andra termin börjar du praktisera dina kunskaper på någon av högskolans kliniker. Där får du som student, under handledning av legitimerade naprapater, ta emot egna patienter som sökt sig till högskolan för behandling. Klinisk naprapati, eller verksamhetsförlagd undervisning, som det också kallas, utgör länken mellan teoretisk och praktisk undervisning.

Efter fyra års studier och avlagd naprapatexamen kan du genomföra praktiktjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Studielängd: 4 år
Pris: 52 000 kr/termin

Logga för Naprapathögskolan
Om Naprapathögskolan

Naprapathögskolan är nordens största högskola inom manuell medicin

Vår vision är att vara en av världens ledande utbildningar inom manuell medicin, att stödja och bedriva forskning av hög internationell kvalitet inom manuell medicin i allmänhet och naprapati i synnerhet samt att befästa och utveckla naprapatins roll i samhället.

En utbildning – Flera möjligheter!

Ofta har diagnostik och behandling inom naprapatyrket främst ett fokus på rörelseorganen. Vi har däremot utökat den beteendevetenskapliga delen av utbildningen för att göra utbildningen bredare. Naprapatprogrammet bidrar därmed till att naprapater idag utgör en naturlig del inom både sjukvård, friskvård, företagshälsovård och inom idrottsrörelsen.

Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök