Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Utbildningar inom Sjuksköterska

6 utbildningar hittades
Välj filter
Studietakt
Studielängd
Avgifter
Sen ansökan
Utbildningsstart
Plats

Utbildningar inom Sjuksköterska

6 utbildningar hittades
Beskrivande bild för utbildningar inom Sjuksköterska

Sverige behöver sjuksköterskor! Upptäck många sjuksköterskeutbildningar här på Blocket Utbildning – alla på hög nivå med fokus på framtida behov. Välj ort, studietakt och studieform. Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

 • Universitet / Högskola
 • 1 år
 • Heltid
Högskolan i Borås logotyp

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska något för dig. Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och familjers egna hälsoresurser. Utbildningen ges på helfart under två och en halv terminer.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotyp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

 • Universitet / Högskola
 • 2,5 år
 • 50%
Högskolan i Borås logotyp

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska något för dig. Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individrs och familjers egna hälsoresurser. Utbildningen ges på halvfart under fem terminer.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotyp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

 • Universitet / Högskola
 • 2 år
 • 50%
Högskolan i Borås logotyp

Är du empatisk och kommunikativ? Som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, så kallad barnsjuksköterska, krävs anpassad interaktion utifrån barns ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. Utbildningen förbereder dig för arbete på barnavårdscentraler, barnmottagningar, slutenvård eller inom elevhälsan på skolor. Målet är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och tillsammans med andra ge barn och ungdomar och deras familj den vård och det stöd de behöver. Utbildningen ges på halvfart under fyra terminer.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotyp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

 • Universitet / Högskola
 • 2 år
 • 50%
Högskolan i Borås logotyp

Specialistsjuksköterskeubildning med inriktnng mot psykiatrisk vård vänder sig till dig som vill medverka i dagens och morgondagens psykiatriska vård. Den förbereder dig för att arbeta med, leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad. En specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård kan arbeta med alla åldersgrupper från barn till äldre personer. Arbetet kännetecknas av att omväxlande arbeta självständigt, med eget omvårdnadsansvar, till att arbeta nära tillsammans med andra yrkeskategorier, ofta i team. Där ingår vanligtvis läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och mentalskötare. Gemensamt fokuseras arbetet för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. En specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ska även kunna handleda övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad och medverka till att utveckla vården. Utbildningen ges på halvfart under fyra terminer.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotyp

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

 • Universitet / Högskola
 • 2 år
 • 50%
Högskolan i Borås logotyp

Programmet vänder sig till dig som är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård alternativt har en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. Du lär dig mer om exempelvis patientsäkerhet, teamsamverkan, vårdutveckling, patientbedömningar och hur du agerar vid kris och katastrofer. I utbildningen ingår även forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning uppnår du en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning prehospital och intrahospital akutsjukvård. Programmet ger dig dessutom behörighet att fortsätta med forskarutbildning inom området. Utbildningen ges på halvfart under fyra terminer.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotyp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

 • Universitet / Högskola
 • 2 år
 • 50%
Högskolan i Borås logotyp

Du som är sjuksköterska och som väljer att specialistutbilda dig mot vård av äldre går en spännande framtid till mötes. Som specialistutbildad sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där specialistutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning får du gedigna kunskaper i att möta och vårda äldre människor i livets olika faser. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med äldre inom hälso- och sjukvården, med alltifrån hälsofrämjande åtgärder i den öppna vården till avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede. Genom samverkan med andra yreksprofessioner möjliggör du god livskvalitet hos den äldre och dennes närstående. Utbildningen ges på halvfart under fyra terminer.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotyp

Sjuksköterskeutbildningar

Att arbeta som sjuksköterska innebär både ett stort ansvar och stor glädje. Varje dag möts du av människor med olika utsatthet och livssituationer. Här på Blocket Utbildning kan du hitta många olika sjuksköterskeutbildningar där du väljer ort, studietakt och studieform. Utbilda dig till specialistsjuksköterska inom ett nischat område eller rikta in dig på att bli distriktssjuksköterska på en vårdcentral. Sjuksköterskeyrket innebär både akademiska och verksamhetsförlagda delar i olika miljöer. Vad passar dig?

Egenskaper hos en sjuksköterska

Empati och kommunikativ förmåga är mycket viktigt hos en sjuksköterska. Det är en meningsfull yrkesroll där du hjälper människor med olika fysiska tillstånd och känslor som oro och rädsla. Att kunna hantera det och använda dina kunskaper för att lindra smärta, svara på frågor och bota åkommor ingår som huvudroll hos dig som sjuksköterska. En sjuksköterskeutbildning vänder sig alltså till dig som vill stödja människor i vardagen – både kortsiktigt och långsiktigt.

Sjuksköterskeutbildningar och olika inriktningar

En sjuksköterskeutbildning eller ett sjuksköterskeprogram kan läsas både i klassrum och på distans, på heltid eller deltid. Du får både lära dig hur administrationen ser ut och hur du behandlar folk medicinskt. Du pluggar anatomi, sjukdomstillstånd, den psykiska hälsan samt informeras om olika tekniska bitar och vårdplanering etc. Det finns också många specialinriktningar för dig som vill arbeta inom ett visst yrkesområde eller vidareutbilda dig om du redan är sjuksköterska.

 1. Psykiatriskt vård. Inriktning mot psykiatrin för att hjälpa folk med psykisk ohälsa som tampas med svåra livssituationer.
 2. Barn- och ungdomsvård. Inom barn- och ungdomsvård kan du arbeta på ett barnsjukhus eller en ungdomsmottagning.
 3. Äldrevård. Utbilda dig för att arbeta inom äldrevården och få professionell kunskap om de äldres sjukdomstillstånd och hälsa.
 4. Ambulansvård eller akutvård. Bli sjuksköterska inom akutvård eller ambulansvård eller vidareutbilda dig inom ett masterprogram där du fördjupar dina kunskaper.
 5. Ledarskap. Lär dig hantera ett team och utveckla samarbetsförmågan, lyhördheten och bli en duktig ledare eller ansvarig person.
 6. Intensivvård. Passar dig som är stresstålig, klarar högt tempo och drömmer om att hjälpa människor med svåra sjukdomstillstånd på intensivavdelningar.
 7. Operationssjukvård. Om du vill ingå i operationsverksamheten, jobba nära kirurgen och lära dig mer om teknik och arbetet i operationssalar, är denna utbildning för dig.

Hitta din utbildning hos Blocket Utbildning

Har ett intresse väckts hos dig eller vill du ha mer information? Oavsett om du står mitt i livet och vill byta spår eller om du vill vidareutbilda dig inom sjuksköterskeyrket kan du hitta en utbildning som passar dina behov och önskemål. Jobbet som sjuksköterska får dig att växa som människa och förse dig med otroligt viktiga kunskaper som både du och din omgivning har glädje av livet ut.

 

Till toppen