Blocket Utbildning är en del av

Magisterprogram i gerontologi

Jönköping University
Sjukvård
Magisterprogram i gerontologi beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Pris
120 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din professionalitet i mötet med äldre personer och deras närstående men även i samarbetet med andra professionella aktörer. Du ges möjlighet att vidareutveckla din kompetens inom prevention, hälsa och åldrandet ur ett livslopps- och utvecklingsperspektiv. Innehållet är brett och sträcker sig från undervisning om det normala åldrandet, äldres delaktighet i civilsamhället, hälsopromotion och prevention, till att ge fördjupad kunskap om psykologiska, sociala och biologiska förändringar ur ett livsloppsperspektiv.Studierna ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper såväl teoretiskt som metodologiskt.
Om Jönköping University
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök