Blocket Utbildning är en del av

Planeraren - Lyckad skogsavverkning och föryngring

Gammelkroppa Skogsskola
Hantverk
Miljö & Djurvård
Planeraren - Lyckad skogsavverkning och föryngring beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
6 veckor
Pris (exkl. moms)
51 600 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Filipstad
2021-04-19
Kort om utbildningen

Rätt utförd avverkning ger bäst förutsättningar för föryngringsarbetet och återetablering av beståndet. Virkesköpare, planerare, entreprenörer och maskinförare samt skogsägare behöver en bra plan för en lyckad avverkning och föryngring. Kursen är en kombination av flera SYN-kurser där man gör djupdykningar i olika ämnesområden för att få den kunskap som behövs för att uppnå detta.

Under utbildningen får du lära dig om skogsuppskattning, naturvärdesbedömning & miljöhänsyn, gallring & föryngringsavverkning, avverkningsplanering, skogsvård samt skogsbilväg och skyddsdikning. 

Vem passar utbildningen för
Den passar för både planerare, virkesköpare och skogsvårdspersonal. Vårt mål är att förhöja faktakunskapen hos alla dessa yrkesroller.

Efter kursen Planeraren ska du

  • Känna dig säker på skoglig inventering och olika skogsuppskattningar
  • Kunna väga olika för och nackdelar med olika gallringsmetoder och t.ex. GROT-uttag
  • Kunna grunderna i rätt-metod, göra traktdirektiv och hantering av fältutrustning
  • Kunna lagar och praxis för vägnätsplanering samt skogsdikning
  • Kunna planera och genomföra ett ståndortsanpassat skogsbruk med hänsyn till givna förutsättningar
Logga för Gammelkroppa Skogsskola
Om Gammelkroppa Skogsskola

Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa, Sveriges minsta högskola som examinerar 25 skogstekniker vartannat år. Skogen är vår finaste resurs och vårt mål är att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet kring den.

Utbildningstyper
Universitet / Högskola, Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök