Hitta en utbildning som passar just dig!
Här på Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.
Utbildningstyp
Studieform
Studietakt
Studielängd
Utbildningsstart
Plats

50 utbildningar hittades

Modern förvaltningsrätt

Start 2020-06-01
Företagsutbildning
Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den nya lagstiftningen för att stärka ett rättssäkert myndighetsarbete. Förvaltningslagens bestämmelser gås igenom med fokus på dess grundläggande principer och rättssäker handläggning. Även kommunallagen gås igenom i sina huvuddrag. De nya lagstiftningarna har ett större fokus mot grundläggande förvaltningsrättsliga principer, grundlagarna och konventionsrätten. Även förvaltningskultur och god handläggning har fått tydligare plats. Kursen vänder sig till tjänstemän och chefer vid statliga eller kommunala myndigheter och den har ett tydligt praktiskt fokus. Kursen vänder och vrider på den ”nya” förvaltningslagen mot bakgrund av aktuella exempel, rättspraxis och aktuella rättspolitiska frågeställningar. Exemplen är valda för att dels orientera den som är ny i myndighetsvärlden, dels för att öppna upp för djupare juridisk analys för den som så önskar. Ur kursen: – Ny förvaltningslag och nya utmaningar för det allmänna – Staten och kommunen, två delar av det allmänna som fungerar olika – Staten och kommunen i myndighetsrollen, samma lagar olika förutsättningar – Vad är kommunalt självstyre och gäller lagarna för en kommun? – Laglighetsprövning och rättsprövning – Lagstiftningsprocessen och regelhierarkin – Förvaltningslagens uppbyggnad och dess subsidiaritet – Myndighetsutövning under lagarna och legalitetsfrågor i myndigheternas vardag – Proportionalitet och avvägningar vid myndighetsbeslut – Tjänstemän och ämbetsmannatradition – Utredningsskyldigheten och bevisbördan i teori och praktik – Fullgörelsetalan – Myndigheter som part och konsten att driva mål vidare – Vad är serviceskyldighet och var tar den slut? – Att skriva för adressaten och för överprövningen – Rättskraften hos myndighetsbeslut och att ändra beslut – Om jäv, otillbörlig påverkan och rätten att vara skiljaktig – Har det allmänna tillräckligt med ”självförtroende” för att arbeta rättssäkert?
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Entreprenadjuridik

Start 2020-03-17 + flera
Företagsutbildning
ENTREPRENADJURIDIK Kursen Entreprenadjuridik riktar sig till dig som är beställare, entreprenör, besiktningsman eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB04 och ABT 06. Behöver du lära dig tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer? En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter och undvika långa, tråkiga, dyra processer är att du kan spelreglerna. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar. Kundcitat: "Kursen var bra för att de kunde anpassa sig till våra behov. Vi fick ett skräddarsytt upplägg som passade oss perfekt. Vi fick mycket tid för frågor som rör vår bransch. Utbildaren fick högsta betyg av oss. Mycket trevlig och väldigt pedagogisk. Jag rekommenderar starkt Byggakademin", Maykol Monardez, utbildningsansvarig - Rivners AB Målgrupp Alla som kommer i kontakt med entreprenadjuridik inom byggbranschen. Kursen riktar sig till framförallt till beställare, entreprenörer, besiktningsmän och kontrollansvarig. Omfattning Kursen omfattar två dagar. I priset ingår AB 04 och ABT 06, digital kursdokumentation samt att alla övningar skrivs ut och delas ut på plats. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika och lunch. Pris 9 800 SEK exkl moms 12 250 SEK inkl moms
Byggakademin Sverige AB

Lär dig hantera svåra personalfrågor

Start 2020-05-05 + flera
Företagsutbildning
Kursen som lär dig hur du bör agera i svåra samtal med personal och vad du som arbetsgivare får och inte får göra utifrån arbetsrätten. Den här utbildningen lär dig som ledare att hantera de svåra samtalen som uppstår i vardagen. Vi kommer att fördjupa oss i mjuka värden i ledarskapet, men också lära oss mer om arbetsrätt och hur du som ledare kan försäkra dig om att alltid agera korrekt. För att kunna agera korrekt i alla situationer krävs viss fingertoppskänsla. Den här kursen lär dig att anpassa din kommunikation så att du inte går för hårt eller för mjukt åt dina medarbetare. Du lär dig att hantera de svåra samtalen samtidigt som du får bättre kunskap om vad lagen säger i de fall du hamnar i besvärliga situationer med en medarbetare. PÅ KURSEN FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG: De arbetsrättsliga lagarna så att du kan undvika de onödiga kostnaderna Att dokumentera misskötsel korrekt och säkra att du har lagen i ryggen Att kommunicera och informera icke-berörda medarbetare korrekt och effektivt Att hantera olika typer av svåra samtal – misskötsel, uppsägning, lönesamtal, rehabilitering, omplacering, låg arbetsmoral, alkohol och drogrelaterade problem, och konflikter på arbetsplatsen Pris: 10 990 kr (+ moms)
Kunskapsgruppen

Paralegal, 400 YH-poäng

Start 2020-08-31
Yrkeshögskola (YH)
Vill du jobba med juridik, administration och ekonomi? Utbildningen ger dig kompetens för att jobba som kvalificerad paralegal – en yrkesroll där du jobbar självständigt, noggrant och är kontaktperson för ombud, klienter, domstolar och myndigheter. OM UTBILDNINGEN Under utbildningen lär du dig bland annat hur rättssystemet fungerar i Sverige, relevant materiell juridik och praktisk juridisk metod om ekonomi med betoning på redovisning och analys svensk och engelsk rättsterminologi, vilket ger dig möjlighet att jobba både i svensk och internationell verksamhet att kommunicera skriftligt och muntligt utifrån mottagarens behov att hantera olika verksamhetssystem och de vanligaste IT-verktygen som används inom det juridiska området att söka information i webbaserade rättsdatabaser. ATT ARBETA SOM PARALEGAL Arbetsuppgifterna för en paralegal, juridisk assistent eller domstolshandläggare varierar mycket beroende på var du arbetar. En viktig uppgift oavsett arbetsplats är att ha kontakt med ombud, klienter, domstolar och myndigheter, vilket ställer höga krav på bemötande och service. Som domstolshandläggare bereder och handlägger du brottsmål, tvistemål, konkurser och andra ärenden. Du kan också upprätta förslag till enklare domar och beslut, göra enklare rättsutredningar och vara protokollförare vid förhandlingar. Arbetar du på advokatbyrå eller företag kan du jobba med handläggning av juridiska, ekonomiska och arbetsrättsliga frågor. Du gör research och sammanställer informationsmaterial.
YRGO

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Start 2020-05-05 + flera
Företagsutbildning
Juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen är granskad och godkänd av Lipus. Juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen är granskad och godkänd av Lipus. Kursen består av två hela dagar. Vi kommer att uppdatera dig på vad som gäller kring rättssäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet. Genom att gå den här kursen kan du försäkra dig om att du agerar juridiskt korrekt. PÅ KURSEN FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG: Lagar och regler du måste känna till för att agera juridiskt korrekt Patientsäkerhet, rättssäkerhet och personalsäkerhet – lär dig reglerna och säkerställ att de följs Ditt juridiska ansvar som läkare – vad bör du göra om något går fel? Pris: 9 990 kr (+ moms)
Kunskapsgruppen

Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law

Start 2020-08-26
Universitet / Högskola
Trade conditions and taxes are at the heart of many business decisions. In a world where trade is global, knowledge of only domestic rules is inadequate. With our Master's in European and International Trade and Tax Law you will be able to help businesses and institutions operate in a worldwide context with the European Union's legal framework in focus.The Master's in European and International Trade and Tax Law builds on previous studies in law, management and/or economics.The programme provides an in-depth understanding of both the practical and theoretical aspects of trade and tax law within the EU as well as globally. Important law- and policymakers in these fields are, among others, the European union (EU), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the World Trade Organization (WTO).
Lunds universitet

Fastighetsjuridik

Löpande starter
Företagsutbildning
​Denna kurs fokuserar på att anställda inom fastighetsförvaltning ska känna till de formella och tvingande regler som gäller när avtal ingås. Kursen fokuserar på att undvika formella fel som i regel blir kostsamma för den part som gjort fel. Hyreslagen uppställer höga krav på aktörerna på hyresmarknaden och det anses som regel inet oetiskt att dra nytta av fel som "motparten" har gjort. Lika viktigt är det att känna till de formella regler som gäller när uppsägning skall göras. Det förekommer många hyrestvister i åtminstone om de är föranledda av att fel har gjorts. Självtest: Det finns två medhyresgäster i ett bostadshyresavtal. Den ene av dem har misshandlat sin granne. Är det möjligt att hyresvärden säger upp endast en av de båda hyresgästerna? Måste uppsägningen vara riktad till båda för att vara formellt giltig? Den ena av dessa alternativ leder till ogiltig uppsägning - Ett misstag som Ingen vill göra! ​​Kursinnehåll Grundläggande regler om hyresrätt för bostad och lokal​ Genomgång av de hjälpmedel som finns för att självständigt kunna lösa hyresrättsliga frågor Hur man ingår bostadshyresavtal (genomgång av standardhyresavtal) Hur man ingår lokalhyresavtal (genomgång standardhyresavtal) Hur man gör korrekta uppsägningar Genomgång av de krav som ställs på hyresvärd Genomgång av de krav som ställs på hyresgäst (däribland skadeståndsskyldighet vid avflyttning) Överlåtelse av hyresrätt Andrahandsupplåtelse Förverkande Om bruksvärdeprövning av bostad Vad menas med "marknadshyra" för lokal? Hur undviker man formella fel? PM som underlättar att minnas undervisningen ingår Vad kostar kursen? Varje kurs, föreläsare och tillfälle ser alla olika ut och därmed också kostnaden. Efter vi lyssnat in dina önskemål med kursen, ort för var kursen önskas hållas och ungefärligt antal kursdeltagare så ges du ett fast pris i en förutsättningslös offert med tillhörande kursplan.
Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Entreprenadjuridik | Intensivkurs

Löpande starter
Företagsutbildning
Tvister är vanliga inom bygg, anläggning, installationssektorn. Kursen lär dig vilka regler som gäller och på så sätt kan du undvika tidsödande processer som kostar både energi och pengar. Denna kurs är mycket givande för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABT 06 i ditt arbete - oavsett entreprenadtyp. Del av kursinnehåll Grundläggande avtalsrätt; anbud, accept, avtal Avtalslagen Upphandlings- och entreprenadformer Skillnader mellan utförande- och totalentreprenad AB 04, ABT 06 Hantering av ekonomi Hantering av ÄTA Vad ingår i kontraktsarbetena Parternas ansvar Vite och skadestånd Vad kostar kursen? Varje kurs, föreläsare och tillfälle ser alla olika ut och därmed också kostnaden. Efter vi lyssnat in dina önskemål med kursen, ort för var kursen önskas hållas och ungefärligt antal kursdeltagare så ges du ett fast pris i en förutsättningslös offert med tillhörande kursplan.
Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Patientdatalagen och informationssäkerhet

Start 2020-06-15
Företagsutbildning
En juridisk genomgång av PDL inklusive Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till dessa föreskrifter, allt med fokus på IT-säkerhet och integritetsfrågor inom vården. Vilka regler finns det för behandling av personuppgifter, patientuppgifter, inom vården, med fokus på IT-säkerhet? Vilket är tillämpningsområdet för patientdatalagen såvitt avser behandling av patientuppgifter i vården? Kan man använda molntjänster vid behandling av patientuppgifter i vården? Förändringar på detta område i och med GDPR? Större delen av den personuppgiftsbehandling som äger rum inom hälso- och sjukvården avser personuppgifter som primärt samlas in för att dokumenteras i en patientjournal. Hur patientjournalföringen regleras är därför av avgörande betydelse för utformningen av lagstiftningen om personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården i stort. Idag ställs det stora krav på att vården får korrekt information om patienterna som också snabbt kan tillgängliggöras för vårdpersonalen. Detta är en mycket viktig patientsäkerhetsfråga. De tekniska möjligheterna att snabbt få tillgång till information är numera mycket stora, på gränsen till oändligt stora. Lättare tillgänglig patientinformation, och ett smidigare utbyte av patientuppgifter, ställer samtidigt ökade krav på hur informationen hanteras så att patientens integritet inte hotas. Att skydda patientens integritet är i sig viktigt men också avgörande för om patienterna ska ha förtroende för vården. Utan patienternas förtroende för säkerheten i den elektroniska informationshanteringen kommer ett sådant system inte att fungera i praktiken. Det är därför mycket viktigt att ställa synnerligen höga krav på IT-säkerheten vid vårdgivares behandling av patientinformation. På denna kursdag kommer kursledaren att detaljerat gå igenom gällande juridiska regelverk såvitt avser IT-säkerheten vid elektronisk behandling av patientuppgifter. Detta regelverk innefattar patientdatalagen, Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till dessa föreskrifter. Därutöver sker en generell genomgång av personuppgiftslagens regler om IT-säkerhet med fokus på behandling av patientuppgifter inom vården. Slutligen kommer även en kort presentation av de nya reglerna rörande detta ämne i GDPR. Hur står sig dessa regler mot de regler som i dag finns i patientdatalagen?
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

International Relations - Richmond University London

Löpande starter
Universitet / Högskola
Världen blir alltmer sammankopplad genom handel och migration, internet och sociala medier och Internationella relationer är aldrig långt ifrån nyhetsrubrikerna… Genom denna utbildning förvärvar du kunskaper i internationella relationer, politik, ekonomi, historia och juridik samtidigt som du utforskar det ständigt föränderliga internationella politiska landskapet. Utbildningens mångsidighet och bredden av ämnesområden öppnar dörren för mycket varierande och framgångsrika karriärer. Detta kandidatprogram förbereder dig för en internationell karriär inom internationella organisationer, näringsliv, finans, statliga institutioner, myndigheter eller media. EXAMEN Kandidat, BA Bachelor STARTER Startar i september och januari varje år
Studin

Juridisk översiktskurs - Distansutbildning

Start 2020-09-18
Företagsutbildning
– Avtalsrätt – Köp- och konsumenträtt – Lös egendom med sakrättsliga inslag – Fordringsrätt – Fast egendom och Hyresrätt – Skadeståndsrätt – Associationsrätt – Processrätt och Straffrätt – Arbetsrätt – Förvaltningsrätt – Familjerätt – EU-rätt Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter och syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället. Du får en överblick över svensk rättsordning. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt. Den huvudsakliga målsättningen med kursen är att deltagaren ska få en allmän inblick i hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de i praktiken fungerar som styrmoment eller som sanktioner. Tyngdpunkten kommer att ligga på den juridiska metoden, dels med sikte på ett juridiskt arbetssätt, dels med sikte på användningen av olika verktyg (tolkningsmodeller) i arbetet med juridiskt material. Den kan sägas utgöra grundstenen till kommande påbyggnader. Plats: Webbforum Plats för fysiska träffar: Centralt i Stockholm
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Löpande starter
Yrkesutbildning
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen. Kursen behandlar de vanligaste reglerna och situationerna gällande arbetsrätt och arbetsmiljö som man kan möta i arbetslivet. Tidsram Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader. Start varje månad.
Expressa Utbildningscenter AB

Entreprenadjuridik för beställare

Start 2020-05-29
Företagsutbildning
Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal Praktiska problem under entreprenadtiden Skadeståndsregler Entreprenadens färdigställande Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol Kursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om de entreprenadjuridiska regler som påverkar beställaren. Ur kursen: 1. Grundläggande entreprenadjuridik 2. Att skriva förfrågningsunderlag/entreprenadavtal 3. Praktiska problem under entreprenadtiden 4. Skadeståndsregler 5. Entreprenadens färdigställande 6. Entreprenadtvister
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Juridisk översiktskurs 15 hp - halvtid kväll (även distans)

Start 2020-02-06
Universitet / Högskola
Kursplan och litteraturlista motsvarar juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och examination inom juristutbildningen. Tyngdpunkten ligger på centrala delar av civilrätten, som familjerätt, avtalsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt, associationsrätt mm. Därutöver behandlas marknadsrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt. Kursen går på halvtid kvällstid med lektioner i regel på torsdagar kl 18-21 i lektionssal på Karlavägen 79 i Stockholm samt också på konferenssystemet Adobe Connect som ingår i kursavgiften. Vårens juridisk översiktskurs 15 hp halvtid kväll (4 månader) börjar den 6 februari och ordinarie tentamen är den 14 juni 2020. Information och anmälan på www.stofu.se, info@stofu.se, 08-661 74 71, eller ring/SMS:a till 0708-866 430. Vid anmälan: ange namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress. Möjlighet finns i regel dessutom att ordna tentamen på vissa orter genom kommunalt lärcentrum. Se på www.nitus.se. Kursavgift: 5.800 SEK inkl. moms Anmälan senast vid kursstart. Tidigare anmälan ger företräde.
Stockholms Fria Universitet

Ofrivillig misskötsel

Start 2020-06-01
Företagsutbildning
Svåra uppsägningar på grund av: Sjukdom (både fysisk och psykisk) Samarbetssvårigheter Bristande kompetens Sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna och arbetsgivarna. LAS bygger på en stor skyldighet för arbetsgivare att försöka åtgärda misskötsel som arbetstagaren inte ses som ansvarig för, så kallad ofrivillig misskötsel. Senare praxis har dock gett vissa förändringar. Det blir viktigt att klargöra misskötselns omfång och effekter samt att beakta den intresseavvägning som AD gör vid prövning av uppsägning i dessa fall. Ofrivillig misskötsel är oftast den svåraste formen av misskötsel att hantera i ett uppsägningsförfarande. Var går gränsen för hur mycket arbetsgivaren måste försöka åtgärda när det gäller sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens och när är det nog? När föreligger det egentligen saklig grund för uppsägning? Här får du möjlighet att deltaga i en dag som ger pedagogiska sammanställningar av vad som blir viktigt i en uppsägningsprocess samt klargör den senaste praxisen som kommit från AD.
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildning för styrelseordförande

Start 2020-03-18
Företagsutbildning
Välkommen till en case-baserad utbildning som fördjupar dig i styrelseordförandens speciella uppdrag. Under Utbildning för styrelseordförande får du en heltäckande bild av styrelseordförandens roll som styrelsens chef och vd:s “speaking partner”. Här fördjupar du dig i det praktiska arbetet som styrelseordförande, samtidigt som du får kunskap om styrelseordförandens formella ansvar. Du får lära dig hur du utvecklar teamet (styrelsen) och hur du kan arbeta för att strategiarbetet ska få plats i styrelserummet. Under utbildningen går vi igenom verkliga utmaningar som styrelseordförande kan hamna i. Det kan handla om konflikter, dilemman vid generationsskiften eller situationer där ägare agerar på eget bevåg. UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL Utbildningen är för dig som är styrelseordförande eller är på väg att ta ett uppdrag som styrelseordförande, samt för dig som arbetar som styrelseledamot eller vd och vill utveckla ditt styrelsearbete. PRIS 12 900 kr I priset ingår lunch och fika. Alla priser är exklusive moms.
Västsvenska Handelskammaren

Dataskyddsombudets roll

Start 2020-06-02
Företagsutbildning
Praktiskt dataskyddsarbete En praktisk kurs för dig som i dag arbetar eller kommer att arbeta som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen/GDPR men även för andra som arbetar praktiskt med dataskyddsfrågor. Utbildningen fokuserar på DSO:s kvalifikationer, roll i organisationen och dess arbetsuppgifter enligt GDPR. Du kommer få en hel del praktiska tips and tricks. Juridiken, teorin, är givetvis en viktig komponent, men vi kommer denna dag att fokusera på praktiska aspekter kring hur arbetet som DSO kan läggas upp. För samtliga delar av kursen, förutom det korta inledande teoretiska avsnitten, kommer frågan behandlas hur DSO skall involveras i de olika skyldigheterna för den organisationen som behandlar personuppgifter. Dock kommer även andra personer som arbetar praktiskt med dataskyddsfrågor, utan att vara formellt DSO, ha nytta av kursen då delar av alla praktiska frågor som tas upp ibland måste lösas av andra än DSO. Denna kurs är relevant för personer från såväl den offentliga sektorn som från företag och andra organisationer. Kursen innefattar: Kort teoretisk introduktion till GDPR DSO:s roll och ställning i organisationen Hur lägger du upp arbetet som DSO? Praktiska frågor, transparens mm, tips and tricks Inventering, gapanalys DSO visavi Datainspektionen Informationssäkerhet Konsekvensbedömning avseende dataskydd Relationen med leverantörer som behandlar personuppgifter för kundens räkning
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Certifierad Paralegal, online

Start 2020-09-02
Yrkesutbildning
Att fortbilda dig med nya kunskaper och en certifiering som Paralegal gör att du växer i din befintliga yrkesroll eller kan söka jobb med nya utmaningar. En Paralegal är en viktig resurs på advokatbyråer, bolag, domstolar och myndigheter. Utbildningsavgift för företag: 68 000 kronor exklusive moms. Du kommer att erhålla adekvata kunskaper inom juridik, ekonomi, projektledning och IT-verktyg. Du kommer även få förståelse för såväl juridisk svenska som Legal English, samt få kunskap om den retorik och metodik som yrkesrollen kräver. Påhlmans Handelsinstitut har genomfört Paralegal-utbildning i mer än elva år. Denna utbildningsplan är framtagen i nära samarbete mellan Påhlmans Handelsinstitut, advokater och bolagsjurister, samt lärare inom ekonomi och juridik från Stockholms universitet och Södertörns Högskola – allt för att säkerställa att utbildningen möter de krav på kvalitet och kompetenser som företag i branschen kräver. Omfattning Utbildningen genomförs framförallt genom onlinestudier varje vecka under två terminer med start vecka 36 2020. Du deltar även på undervisning i Stockholm med muntlig framställning och skriftlig tentamen vid två tillfällen, en per termin. Studieinternaten genomförs från torsdag till lördag eftermiddag, ett i oktober och ett i mars. Avslutning på skolan med certifiering preliminärt under vecka 22 2021 (med reservation för ändringar).
Påhlmans Handelsinstitut

Arbetsrätt för chefer - på distans

Start 2020-09-23
Företagsutbildning
Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning. Kursen tillför en nödvändig kompetens för dig som arbetsleder eller har chefsansvar oavsett om du har varit verksam i många år eller nyligen har startat. Arbetsrättsliga kunskaper ses även som mycket meriterande i en chefskarriär och efterfrågas av många arbetsgivare. Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog. Kursinnehåll: Skillnaden mellan uppdragstagare och anställda. Vilka olika anställningsformer finns det och hur ska de användas?Provanställning – vad är egentligen möjligt? När och hur ska de olika arbetsrättsliga förhandlingarna ske och vilken information måste ges innan? Vad är egentligen ett kollektivavtal och hur kan det användas? Arbetsgivarens omplaceringsrätt – rätten att omplacera mot arbetstagarens vilja, hur långt går den? Arbetstagarens lojalitetsplikt, vad innebär den? Tolkningsföreträde, vetorätt och stridsåtgärder. Ledighetsrätt, semester, föräldraledighet m.m., vad gäller? Uppsägning och avsked, vad skiljer? Arbetsmiljöansvar Pedagogik och undervisning: Undervisningen baseras på verkliga fall och är inriktad på att hitta problemlösningsmodeller. Det är viktigt att deltagarna är aktiva för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet, målsättningen är att ge den praktiska kunskapen i vardagen. Kursen går på halvfart under 10 veckor, för att det ska vara möjligt att deltaga parallellt med arbete. Kursen består av 8 seminarietillfällen där du dels tar del av kurslitteratur samt ett ljud-och bildspel för att sedan lösa en praktisk uppgift i nätbaserad diskussion med andra deltagare. Diskussionerna sker när du har tid genom att du själv styr när du kan göra dina inlägg på samma sätt som du själv avgör när du har tid att titta på ljud-och bildspelen och hur många gånger du vill lyssna. Läraren ger även feedback på era diskussioner så att du vet om ni hamnar rätt, kursen avslutas med en skriftlig hemtenta. Det finns även tillfälle till två halvdagsträffar där vi går igenom olika frågeställningar, dessa är dock frivilliga.
IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Juridik & Internationella relationer - Middlesex University Dubai

Löpande starter
Yrkesutbildning
Studera till en internationellt erkänd examen inom juridik (Law) i hjärtat av den dynamiska superstaden Dubai! På Middlesex University Dubai får du en brittisk examen i juridik som är internationellt erkänd och gångbar. Kandidat och masterprogrammen som ges är desamma som på Middlesex University i London och undervisningen följer helt den brittiska standarden. Du får en kvalitetsutbildning som samtidigt är både akademisk och praktiskt inriktad på din anställningsbarhet och framtida yrkeskarriär. Kandidat / Bachelor LLB Honours Commercial Law LLB Honours Law with International Relations LLB Honours Law Master LLM Employment Law LLM Law LLM in International Law LLM in International Business Law MA Global Governance and Sustainable Development MA International Relations EXAMEN Kandidat, Bachelor, BA STARTER Programmen startar i september och januari varje år
Studin