Arbetsrätt för chefer - på distans

IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Juridik
Organisation & Ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
10 veckor
Ansökan öppnar
Ansökan öppen
Pris
18625 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
23 september 2020
Kort om utbildningen

Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.

Kursen tillför en nödvändig kompetens för dig som arbetsleder eller har chefsansvar oavsett om du har varit verksam i många år eller nyligen har startat. Arbetsrättsliga kunskaper ses även som mycket meriterande i en chefskarriär och efterfrågas av många arbetsgivare.

Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog.

Kursinnehåll:

  • Skillnaden mellan uppdragstagare och anställda.
  • Vilka olika anställningsformer finns det och hur ska de användas?Provanställning – vad är egentligen möjligt?
  • När och hur ska de olika arbetsrättsliga förhandlingarna ske och vilken information måste ges innan?
  • Vad är egentligen ett kollektivavtal och hur kan det användas?
  • Arbetsgivarens omplaceringsrätt – rätten att omplacera mot arbetstagarens vilja, hur långt går den?
  • Arbetstagarens lojalitetsplikt, vad innebär den?
  • Tolkningsföreträde, vetorätt och stridsåtgärder.
  • Ledighetsrätt, semester, föräldraledighet m.m., vad gäller?
  • Uppsägning och avsked, vad skiljer?
  • Arbetsmiljöansvar


Pedagogik och undervisning:
Undervisningen baseras på verkliga fall och är inriktad på att hitta problemlösningsmodeller. Det är viktigt att deltagarna är aktiva för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet, målsättningen är att ge den praktiska kunskapen i vardagen. Kursen går på halvfart under 10 veckor, för att det ska vara möjligt att deltaga parallellt med arbete.

Kursen består av 8 seminarietillfällen där du dels tar del av kurslitteratur samt ett ljud-och bildspel för att sedan lösa en praktisk uppgift i nätbaserad diskussion med andra deltagare. Diskussionerna sker när du har tid genom att du själv styr när du kan göra dina inlägg på samma sätt som du själv avgör när du har tid att titta på ljud-och bildspelen och hur många gånger du vill lyssna. Läraren ger även feedback på era diskussioner så att du vet om ni hamnar rätt, kursen avslutas med en skriftlig hemtenta. Det finns även tillfälle till två halvdagsträffar där vi går igenom olika frågeställningar, dessa är dock frivilliga.

Läs mer och ansök
Om IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Institutet för juridisk utbildning erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi erbjuder grundläggande såväl som fördjupningskurser för att tillgodose det individuella behovet och kan även företagsanpassa önskade utbildningar. 

Vi levererar hög service genom hela processen från bokning av kurs till genomförande. Vi är stolta över att institutet har 100 % mycket nöjda och nöjda deltagare vid våra kurser 2019 (Betyg på bemötande från Institutet för juridisk utbildning före, under och efter kurs).

Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler