Entreprenadjuridik för beställare

IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Juridik
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 dag
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
9875 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
29 maj 2020
Kort om utbildningen
  • Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal
  • Praktiska problem under entreprenadtiden
  • Skadeståndsregler
  • Entreprenadens färdigställande
  • Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol

Kursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om de entreprenadjuridiska regler som påverkar beställaren.

Ur kursen:
1. Grundläggande entreprenadjuridik

2. Att skriva förfrågningsunderlag/entreprenadavtal

3. Praktiska problem under entreprenadtiden

4. Skadeståndsregler

5. Entreprenadens färdigställande

6. Entreprenadtvister

Läs mer och ansök
Om IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler