Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Entreprenadjuridik för beställare

IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Juridik
Entreprenadjuridik för beställare beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Kompetensutveckling / Kurs
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 dag
Pris (exkl. moms)
7 900 kr
CSN
Nej
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Kursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om de entreprenadjuridiska regler som påverkar beställaren.

  • Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal
  • Praktiska problem under entreprenadtiden
  • Skadeståndsregler
  • Entreprenadens färdigställande
  • Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol


Under kursen går vi igenom grundläggande entreprenadjuridik, att skriva förfrågningsunderlag/entreprenadavtal, praktiska problem under entreprenadtiden, skadeståndsregler, entreprenadens färdigställande och entreprenadtvister.

Vem passar kursen Entreprenadjuridik för beställare för?
Kursen riktar sig till beställare, såsom t ex fastighetsbolag, energibolag, kommuner, landsting, entreprenörer som agerar beställare gentemot underentreprenörer, m m. Kursen är även lämplig för projektledare och andra konsulter som biträder beställare i upphandlingar och under entreprenader.

Sagt av tidigare deltagare:
”Bra koppling till verkliga “case” med fokus på tolkningar för verksamheternas “Nytta”, Bra!”
“Kunnig kursledare med omfattande erfarenhet.”

Plats

  • Stockholm

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Om IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Institutet för juridisk utbildning erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi erbjuder grundläggande såväl som fördjupningskurser för att tillgodose det individuella behovet och kan även företagsanpassa önskade utbildningar. 

Vi levererar hög service genom hela processen från bokning av kurs till genomförande. Vi är stolta över att institutet har 100 % mycket nöjda och nöjda deltagare vid våra kurser 2019 (Betyg på bemötande från Institutet för juridisk utbildning före, under och efter kurs).

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök