GDPR för skolan

IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Juridik
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 dag
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
9875 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
24 april 2020
Kort om utbildningen

– behandlingen av personuppgifter i skolans värld

Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR. 
Dataskyddsinspektionen har även i sin tillsynsplan över planerade granskningar för de närmaste två åren utpekat just skolan som ett prioriterat område, då barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter.

Under kursdagen går vi igenom regelverket i GDPR och även de svenska kompletteringsreglerna till GDPR. Vi går också igenom de uttalanden från svenska och EU:s tillsynsmyndighet (EDPB) som tillkommit efter att GDPR började tillämpas den 25 maj 2018. Vi kommer också gå igenom de regler som finns i särskilda lagar som rör skolan som har bäring på dataskydd, behandling av personuppgifter. Vi kommer under kursdagen helt fokusera på behandlingen av personuppgifter i skolans värld.

Kursledare är Karl-Fredrik Björklund, advokat och partner på Wikström & Partners Advokatbyrå och dataskyddsexpert med över sexton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud samt föreläsa rörande dataskyddsfrågor, dåvarande personuppgiftslagen, numera GDPR, och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer, innefattande dataskyddsombud för tre myndigheter och sex privata organisationer. Han har medverkat som kursledare vid Datainspektionens utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud.

Ur kursen:

 • Hur ser sanktionsavgifterna ut i GDPR och hur har de tillämpats sedan GDPR började gälla, enda sanktionen som finns i Sverige så här långt är mot en skola?
 • Genomgång av de bitvis krångliga kraven i GDPR på information till de registrerade.
 • Genomgång av reglerna om IT-säkerhet och frågan om konsekvensbedömningar.
 • Vad innebär privacy by design?
 • Genomgång av regelverket för skolor som drabbas av incidenter, t.ex. där personuppgifter läcker ut till obehöriga, frågan om dessa incidenter ska anmälas till Datainspektionen och måste de registrerade informeras om incidenten?
 • Dataskyddsombudets roll och arbetsuppgifter. Hur ska ett dataskyddsombud i en skola, eller utbildningsnämnd i en kommun som ansvarar för skolan, arbeta enligt GDPR?
 • Rätten att bli glömd och rätten att få sina uppgifter raderade.
 • Hur ska enligt GDPR frågan om överföring av personuppgifter till tredje land, läder utanför EU/EES-området hanteras? Kan skolan använda molntjänster?
 • Hur kan Datainspektionen hjälpa skolor med att tillämpa regelverket?
 • Får skolan upprätta klasslistor och i så fall även dela ut dessa?
 • Vid sidan om skolornas gemensamma system för att registrera eleverna använder många lärare program som Excel på sina datorer. Är det tillåtet för en lärare att ha egna digitala adresslistor till eleverna?
 • Får man lägga in uppgifter om vem som äter vad (exempelvis “vegetariskt” eller “inte fläskkött”) i klasslistorna man har?
 • Får jag begära in barns vistelse på exempelvis fritids genom att skicka ut en enkät i Google forms? Uppgifter som begärs in är barnets namn, klass och vilka tider som barnet kommer att vara på fritids. I slutändan blir detta en lista med de begärda uppgifterna på.
 • Om en yrkesutbildning eller någon annan näringsidkare vill ha elevers namn och adresser för utskick av reklam om utbildning, får man lämna ut det?
 • Får jag visa på en bildskärm i skolan vilka som är sjuka, eller frånvarande av andra skäl, för dagen (för att lärare och elever ska veta vilka i klassen som är borta/närvarande)?
 • Kan vi ha ansiktsigenkänning med teknisk utrustning för att kontrollera närvaro?
 • Hur ska man tänka kring skolfoto och samtycke? Skolkatalog med klass, namn, adress och telefonnummer till alla vårdnadshavare i pappersformat.
 • Behövs samtycke för en lärarplattform, eller räcker det med information om varför den ska användas?
 • Det kommer behandlas en hel del andra frågor av relevans för er som arbetar i skolan.
Läs mer och ansök
Om IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar