Juridisk översiktskurs - Distansutbildning

IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Juridik
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
4 månader
Ansökan öppnar
Ansökan öppen
Pris
17375 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
18 september 2020
Kort om utbildningen

– Avtalsrätt
– Köp- och konsumenträtt
– Lös egendom med sakrättsliga inslag
– Fordringsrätt
– Fast egendom och Hyresrätt
– Skadeståndsrätt
– Associationsrätt
– Processrätt och Straffrätt
– Arbetsrätt
– Förvaltningsrätt
– Familjerätt
– EU-rätt

Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter och syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället. Du får en överblick över svensk rättsordning. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt.

Den huvudsakliga målsättningen med kursen är att deltagaren ska få en allmän inblick i hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de i praktiken fungerar som styrmoment eller som sanktioner. Tyngdpunkten kommer att ligga på den juridiska metoden, dels med sikte på ett juridiskt arbetssätt, dels med sikte på användningen av olika verktyg (tolkningsmodeller) i arbetet med juridiskt material. Den kan sägas utgöra grundstenen till kommande påbyggnader.

Plats:
Webbforum

Plats för fysiska träffar:
Centralt i Stockholm

Läs mer och ansök
Om IFJU, Institutet för juridisk utbildning
Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler