Blocket Utbildning är en del av

Kompletteringsutbildning för utländska jurister

Stockholms universitet
Juridik
Kompletteringsutbildning för utländska jurister beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Pris
180 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Beskrivning:Kompletteringsutbildningen för utländska jurister är en integrationssatsning på uppdrag av regeringen i enlighet med förordning (2008:11) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Kompletteringsutbildningen för utländska jurister omfattar två års heltidsstudier och leder till en svensk juristexamen, som är en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. En svensk juristexamen utgör behörighetskrav för vissa yrken inom rättsväsendet. Utbildningen ger också god kompetens för annat juridiskt och kvalificerat arbete, såväl inom som utom landet, inom offentlig förvaltning och näringslivet, samt för rättsvetenskapliga forskarstudier. Utbildningens upplägg:Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök