Business Management

IHM Business School
Marknadsföring
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
4 månader
Pris
59900 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
26 mars 2020
Göteborg
31 augusti 2020
Malmö
31 augusti 2020
Kort om utbildningen

IHM Business Management riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en kommersiell ansvarsbefattning i organisationen. En befattningsnivå som förutsätter ett helhetsperspektiv på företagets verksamhet, marknaden, produkterna/tjänsterna och affärsmodellen.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla din förståelse av de ekonomiska, marknadsmässiga och organisatoriska förutsättningar som påverkar och styr arbetet samt lära dig att hantera varierande omständigheter i företagets verksamhet.

Resultat efter utbildningen Business Management

  • Utbildningen ger, på en övergripande och grundläggande nivå, helheten i vad som ingår i en affärsverksamhet och skapar en förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap.
  • IHM Business Management ger dig inte bara en kunskapsmässig helhetssyn utan också färdigheter i affärsmässigt beslutsfattande då du får tillämpa de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.
  • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

 

Omfattning
16 tillfällen, ett pass i veckan
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Läs mer och ansök
Om IHM Business School
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH), Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler