Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Marketing Automation

IHM Business School
Marknadsföring
Marketing Automation beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
50%
Studielängd
1 månad
Pris
28 625 kr
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

IHM Marketing Automation ger dig kunskap och metoder för att strukturera arbetet med Marketing Automation. Du lär dig hur du identifierar var i kundresan olika datadrivna kampanjer kan aktiveras, hur du identifierar datapunkter, kopplar kundresan till Martech, strukturerar content och exekverar datadrivna kampanjer med mjukvara för Marketing Automation i centrum.

Varför Marketing Automation?
På kort tid har Marketing Automation blivit en av de viktigare strategierna för att länka samman arbete inom CRM, Digitala kanaler och affärsmål. Företag och organisationer köper in Martech för att nyttja den data som genereras i touchpoints och arbetet behöver struktureras och optimeras. Kursen IHM Marketing Automation ger dig en kickstart på att sätta strukturen för hur arbetet med Marketing Automation ska fungera i praktiken.

Resultat efter utbildningen Marketing Automation

  • Definitioner och begrepp inom Marketing Automation och Martech
  • Kunskap kring hur Marketing Technology landskapet utvecklas och hur de olika delarna hänger ihop
  • Hur du mappar kundresan utifrån Behov - Beteende - Touchpoints - Content - Martech - Data
  • Hur du kan strukturera din Martech i förhållande till Kundresan
  • Identifiera datapunkter i kundresan där Marketing Automation strategier kan optimera upplevelsen
  • Mallar för hur du bedriver MA arbetet i din organisation
  • Metodik för att förankra MA-arbetet i din organisation
  • Och mycket mer.

 

Omfattning
Kursen omfattar 4 heldagar
Du förväntas göra en praktisk tillämpning i din vardag mellan blocken.

Plats

  • Göteborg
  • Stockholm

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för IHM Business School

Om IHM Business School

Vårt kvalitetssystem bygger på 50 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma, nära samarbete med näringslivet och egen utvecklingsfunktion som införlivar nya rön från forskare i hela världen.

Under årens lopp har vår utvecklingsavdelning utarbetat en egen pedagogisk modell för yrkesverksamma praktiker. Aktuell kunskap och träning i skarpa affärscase ökar förmågan att se nya möjligheter, agera och förändra.

Vi uppdaterar innehållet i våra program med nya forskningsrön från hela världen och ett nära samarbete med näringslivet.

Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och gedigen erfarenhet från verkligheten, och de kompetensutvecklas fortlöpande i IHMs regi.

Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH), Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök