Blocket Utbildning är en del av

Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik

Stockholms universitet
Kultur & Design
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
2 år
Pris
180 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Internationellt inriktat masterprogram för utställningsskapande, framför allt inom konstområdet, som genomförs i samarbete med ledande konstinstitutioner. Syfte och kunskapsmålProgrammet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande, organisation av olika former av produktioner och presentationer samt att skapa förståelse för sambanden mellan teoretiskt tänkande och visuell gestaltning.Innehåll och undervisnings-/arbetsmetoderTeoretiska kurser och fristående seminarier som berör konstfilosofi och utställningsteori, management och juridik varvas med gestaltinriktade praktiska projekt och 10 veckors praktik på inhemsk eller utländsk institution. Förutom en masteruppsats gör varje student ett examensarbete i form av ett curatoriellt projekt.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök