Blocket Utbildning är en del av

Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi

Lunds universitet
Naturvetenskap
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
2 år
Pris
290 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Utbildningen inriktar sig mot kulturlandskapets utveckling, skogsbrukets och jordbrukets inverkan på naturmiljön samt bevarandebiologiska frågeställningar som varför vissa arter är hotade och hur de kan räddas från utrotning. Inriktning kan väljas mot kärlväxter, mossor, lavar och svampar, fåglar eller andra djur som fjärilar och skalbaggar.
Om Lunds universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök