Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Utbildningar inom Fysik

11 utbildningar hittades
Välj filter
Studietakt
Studielängd
Avgifter
Sen ansökan
Utbildningsstart
Plats

Utbildningar inom Fysik

11 utbildningar hittades

Masterprogram i beräkningsfysik

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.Syfte och kunskapmålInom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder samt fördjupar dina kunskaper i fysik. Examen och arbetsmarknadDå detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i fysik

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Syfte och kunskapsmålFysik är en empirisk vetenskap där idéer och teorier för fysikaliska fenomen undersöks genom observationer och kontrollerade experiment. I det här masterprogrammet tränar du i att planera, utföra och analysera avancerade experiment. Inom fysiken är konsten att identifiera och bygga upp kritiska och alltmer känsliga experiment, som testar teorier och som ger möjlighet till oväntade upptäckter, lika viktig som utveckling och förfining av teorierna. Masterprogrammet utgör en mycket god förberedelse för fortsatta forskarstudier inom experimentell fysik.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i astronomi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

The Master's program in Astronomy at Stockholm University gives you a well-rounded and broad base in astronomy and astrophysics, including a number of options to specialize in an area of your own choice. The two-year program leads to a Master of Science degree in Astronomy. During the course of the program you will study advanced courses in astronomy, covering topics such as observational techniques, gas dynamics, stellar structure and evolution, astrophysical radiation processes, cosmology, galaxies, etc. The final part of the degree consists of a thesis project spanning at least six months, giving the opportunity to get more deeply involved in research in a specific area within astronomy. Astronomers work in many varying areas, including research, teaching, computing and image processing.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i teoretisk fysik

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Masterprogrammet i teoretisk fysik ger en gedigen grund inom den teoretiska fysiken, med möjlighet till specialisering inom bl.a. kosmologi, strängteori, allmän relativitetsteori, den kondenserade materiens fysik och kvantinformation.Syfte och kunskapsmålMasterprogrammet i teoretisk fysik har två huvudsakliga mål: för det första att ge studenterna solida färdigheter i den moderna teoretiska fysikens grundläggande tekniker, i synnerhet kvantfältteori, statistisk mekanik och avancerade numeriska metoder. För det andra att ge möjlighet till specialiserade och fördjupade studier av något delområde, vilka skall kulminera i en masteravhandling om ett ämne som ligger i frontlinjen av den moderna forskningen inom teoretisk fysik.Innehåll och omfattninga. Kurser.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i fysik, Allmän inriktning

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

What if satisfying your curiosity could become your job? At the Department of Physics in Lund, you can be curious and creative, and at the same time make a strategic choice for your career. Physicists in Lund study subjects including the smallest parts of matter, the interface between living cells and electronics, how to create a cleaner environment and how to cure cancer. At the same time, they are satisfying their curiosity.As a Master's student you will become part of a vibrant research community engaged in experiments at major international research facilities and in state-of-the-art laboratories on site. Cutting-edge theoretical studies are also undertaken.You begin your studies by taking a number of courses, some of them general, some more specialised.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i fysik, Materialvetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

Materials are what make up everything around us and their properties are critical to the performance of any system or device where they are used. Almost every aspect of modern society is touched by a technology made possible by advances in materials. For example, the internet and mobile phones would not be possible without optical fibres and semiconductors. The study of materials is based on the relationship between the properties of a material (which determine its functionality), its structure, and the way that the material is assembled. Materials science is inherently multidisciplinary and includes subjects from both basic sciences and engineering, and from physics and chemistry.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i fysik, Partikelfysik

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

What are the fundamental constituents of matter and what forces act upon them? Particle physics is the subject that addresses the fundamental principles governing our world; forces and constituents. This understanding is formulated mathematically as theories (previous called laws of nature). The subject matter evolves through experimental explorations and development of theories and models.Today our understanding is described by the Standard Model theory, which has an exceptional predictive power, but is incomplete. We explore the predictions of the Standard Model and seek a more complete understanding, i.e. beyond the Standard Model. In practice we conduct the research in global experimental collaborations. Today these experiments are mainly done at the LHC collider at CERN.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

Why should a physicist study biology? As a matter of fact, they already have for quite some time. Many famous physicists, such as Richard Feynman, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Max Delbrück and Erwin Schrödinger to name a few, had profound interests in biological problems and some made substantial progress to specific fields such as molecular biology.Biology is increasingly becoming a quantitative science and has a range of fundamentally unresolved problems at hand, e.g. how biomolecules adopt their specific shape, how they interact in cells and how cells divide and communicate. The methods of theoretical physics, among others statistical methods, modeling and simulation, can provide a powerful toolbox for approaching many of these problems.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i medicinsk strålningsfysik

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Programmet tar avstamp i en kandidatexamen i fysik med inriktning mot medicinsk strålningsfysik. Programmet är upplagt så att det finns en progression genom att de senare kurserna normalt bygger på tidigare kurser. Utbildningen inriktar sig mot sjukhusfysikeryrket. Här ges främst kurser för en fördjupad förståelse inom strålningsbiologi och strålskydd samt både de diagnostiska och de terapeutiska tillämpningarna av joniserande strålning. Under de första två terminerna ges kurserna inom diagnostisk radiologisk fysik, nuklearmedicinsk fysik och magnetresonanstomografi där produktion av röntgenstrålning, grundläggande instrumentering och metoder för nuklearmedicinsk avbildning samt optimal strålkvalitet för olika typer av diagnostik behandlas.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Complex Adaptive Systems, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid

Programmets mål är att ge en bred och djupgående introduktion till de komplexa systemens teori och tillämpningsområden.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid

Problemlösnings- och inlärningsförmåga, kapacitet att analysera och hitta nya infallsvinklar, i kombination med en stark teoretisk grund, kännetecknar en teknisk fysiker. Du som väljer Teknisk fysik kommer att läsa matematik, fysik och teknik på hög nivå. Du kommer att stå inför komplexa problem och för att lösa dem kommer du att behöva alla verktyg; såväl matematisk och fysikalisk grundkunskap som förmåga att modellera system och använda datorer för avancerade beräkningar. Tekniska fysiker hittar man ofta på en forsknings- eller utvecklingsavdelning och i ledande positioner.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola