Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Utbildningar inom Kemi

17 utbildningar hittades
Välj filter
Studietakt
Studielängd
Avgifter
Sen ansökan
Utbildningsstart
Plats

Utbildningar inom Kemi

17 utbildningar hittades

Beskrivande bild för utbildningar inom KemiEn kemiutbildning kan leda dig in på medicinsk framställning, forskning inom biologi, utveckling inom energiteknik och mycket mer. Kanske kan du även göra upptäckter som ger Nobelpriset i framtiden. Läs mer

Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik

 • Universitet / Högskola
 • Örebro
 • 3 år
 • Heltid
Örebro universitet logotyp

Vill du lära dig att lösa problem med analytiska verktyg - sök Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, där teori varvas med spännande laborationer. En unik kemiutbildning som ger dig spännade karriärsmöjligheter där du kan arbeta med allt från läkemedel till analys av bevis från brottsplatser. Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Vårt kemiprogram är unikt i Sverige för att vi utöver kemi också ger dig kunskap inom biologi och juridik. Allt för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra kemistudenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori. Karriär och arbetsmarknad Akademiker med analytisk förmåga är eftersökta inom en bred arbetsmarknad. Kemisk och biologisk analys används inom farmakologi, bioteknik, vid medicinska utredningar, samt inom kemikalie-, och livsmedelsindustrin. En kemiexamen med biologi och juridik ger möjlighet till jobb inom statliga myndigheter med t.ex. kriminalteknik, miljöövervakning och läkemedelskontroll. Några vanliga yrkesroller är kemist, laborant, laboratorieingenjör, sjukhuskemist och utredare. Utbildningen är en bra bas för fortsatta studier på mastersprogram vid Örebro eller andra universitet i Sverige eller Europa, och därefter vidare forskarutbildning.

Örebro universitet
Örebro universitet logotyp

Laborant, 400 YH-poäng

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Varberg
 • 2 år
 • Heltid
Campus Varberg logotyp

Gillar du kemi och vill jobba på ett laboratorium? Är du dessutom strukturerad, noggrann och kommunikativ? Då ska du söka till Laborantutbildningen. Det råder brist på kemiutbildade laboratoriemedarbetare i Sverige. Flera ledande företag inom branschen vittnar om svårigheter att rekrytera personer med lämplig utbildningsnivå för att utföra det dagliga arbetet i ett laboratorie, medarbetare som bör ha kemikunskaper men också förståelse för utveckling och problemlösning. Idag finns allt färre kemiutbildningar på högskolor och universitet och de som utbildar dig på den nivån har högre ambitioner än enbart laboratoriearbete vilket gör att de inte finner tillfredsställelse och söker sig vidare till andra tjänster ganska snart. En 2-årig laborantutbildning på Yrkeshögskolenivå ger branschen möjlighet att rekrytera en betydligt högre kompetens än gymnasienivå. Studerande på yrkeshögskola har under sin utbildning LIA (lärande i arbete) där den studerande får möjlighet att testa sina nya teoretiska kunskaper i praktiken för företag, vilket ger företagen möjlighet att testa sina nya teoretiska kunskaper i praktiken på företag, vilket ger företagen chansen att forma framtidens medarbetare redan under utbildningen så det blir anställningsbara. ETT URVAL AV UTBILDNINGENS KURSER Kommunikation Introduktion till laboratoriearbete Oorganisk kemi Yrkesengelska Laboratoriematematik Mikrobiologi Näringslära och livsmedelskemi Miljö och hållbarhet Analytisk kemi Projektmetodik Lean LIA- lärande i arbete Studieort: Föreläsningarna är förlagda på Campus Varberg och sker via videokonferens från Campus Västra Skaraborg i Lidköping. Ett fåtal träffar sker i Lidköping. Utbildningen ges i samverkan med Teknikhögskolan och Campus Västra Skaraborg

Campus Varberg
Campus Varberg logotyp

Masterprogram i analytisk kemi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Behovet av att mäta förekomsten av kemiska föreningar har under de senare åren ökat lavinartat. Syntesprodukter vid läkemedelsframställning, proteiner och andra makromolekyler som biologiska system producerar, miljöföroreningar i komplexa prover, spårämnen vid doping och narkotikabeslag är bara några exempel på det stora behovet av ämnesområdet analytisk kemi. Analytisk kemi kan enkelt definieras som vetenskapen att mäta inom kemin, och blir på så sätt en förutsättning för många andra kemigrenars utveckling. Masterprogrammet i analytisk kemi riktar sig till dig som vill få en bred och djup kunskap om moderna analystekniker samt att tolka och behandla mätresultat.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i kemi, Biokemi

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

ProgramöversiktFörståelsen av proteiner är central när det gäller att förstå och lösa såväl medicinska som biokemiska problem på molekylär nivå. Detta program utforskar molekylstrukturerna och funktionsmekanismerna hos ett stort antal proteiner. Du som genomgår programmet kommer att behärska metoder för kloning, uttryck och rening av proteiner samt en mängd specialiserade tekniker för att analysera proteiner. Du kommer också att kunna använda och förstå primära, vetenskapliga publikationer samt ha förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment. Första året läser du avancerade kurser i biokemi, proteinkemi och molekylär biofysik. Andra året väljer du ett eller två examensarbete inom ovanstående områden som kan utföras vid universitetet eller på ett företag med relevant forskningsprofil.

Lunds universitet
Lunds universitet

Materials Chemistry, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid

Programmet förbereder för en karriär inom materialvetenskap, som spänner över ett brett område från grundläggande materialutveckling till tillämpningar i produkter och processer.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Programmet vänder sig till studenter som vill studera hur nervsystemet fungerar på molekylär nivå.Syfte och kunskapsmål:Programmet, som har nära forskningsanknytning vid institutionen, ger en gedigen tvärvetenskaplig bakgrund i neurokemi, molekylär neurobiologi och rekombinanta tekniker. Programmet är utformat för att täcka de flesta inriktningar inom neurokemi med molekylär neurobiologi, inklusive de molekylära mekanismerna bakom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Efter avslutat program förväntas du ha fått ett brett kunnande inom neurokemi med molekylär neurobiologi, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

ProgramöversiktProgrammet erbjuder dig en möjlighet att förvärva avancerade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom analytisk, organisk och metallorganisk kemi samt koordinationskemi.Genom en kombination av kurser på avancerad nivå och ett eller flera examensarbeten ges du möjlighet att fördjupa dig inom något av ovanstående områden. Examensarbetet måste omfatta minst 30 högskolepoäng. Studierna bygger på tidigare kunskaper i kemi och ger dig möjlighet att utveckla förmågan att självständigt tillämpa idéer på frågeställningar och problem inom kemin eller dess angränsande områden.KarriärmöjligheterProgrammet kommer att ge dig allmänna och ämnesspecifika färdigheter som förbereder dig för arbete i den kemiska industrin, närliggande industrier, offentliga sektorn eller för fortsatta studier mot en doktorsexamen.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • Heltid

ProgramöversiktSyftet med programmet är att ge dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik. Du utvecklar avancerade, laborativa färdigheter, djup teoretisk förståelse av fundamentala mekanismer samt god förståelse av praktiska tillämpningar. Särskild vikt läggs vid en obruten linje av förståelse - från såväl kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt dessas industriella och biologiska tillämpningar. Under det första året kommer kurser inom ovanstående områden att förse dig med en lämplig grund för fortsatta studier inom dessa eller närliggande områden. Andra året kan du i stor utsträckning själv påverka och planera dina studier, med ett flertal olika möjligheter.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Globala klimatförändringar, vattenförorening, luftförorening, miljöföroreningar, ozonförtunning, försurning, förlust av biologisk mångfald ... Listan över förändringar och negativa effekter av mänsklig verksamhet på miljön är lång och uppgiften att förstå och lösa dem är en viktig och utmanande strävan. Miljövetenskap är en studie av vår miljö och de miljöproblem som uppstår genom mänsklig verksamhet, liksom hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa problem. Miljöfrågor är komplicerade och miljövetenskap är nödvändigtvis ett tvärvetenskapligt satsningsområde som drar sig från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen samt juridik, medicin och humaniora.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i biokemi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

The Masters program in Biochemistry is built around areas where research at the Department of Biochemistry and Biophysics (DBB) is especially prominent, in some cases internationally leading. Topics that are treated in the courses include; the role proteins play in the cell, protein structure and folding, protein targeting and turnover. An understanding of these topics is fundamental to many professions related to life science, e. g. the pharmaceutical and biotech industries.The program consists of five compulsory courses (60 ECTS in total), optional courses (max. 15 ECTS) and a degree project (45 or 60 ECTS). During the degree project the student is trained in the scientific method, experimental planning and doing independent research.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i materialkemi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Research in materials chemistry aims at design and control of the relationships between structure, composition, processing and properties of all materials. The rapid evolution of our ability to probe and observe materials at very small length scales together with the development of novel (micro and nano) fabrication methods now give us the possibility to integrate atomic and molecular-level design with new and improved approaches for assembly and structural design at larger length-scales. The Masters programme in Materials Chemistry will build on our strength in solid-state chemistry, which will be utilized in courses that introduce the students to versatile materials synthesis strategies.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Kemiteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid

Kemiteknik kombinerar kunskaper inom kemi, matematik och teknik. Kemiteknisk kompetens behövs för framtidens utmaningar nya bränslen, nya råvaror till industrin, ren och effektiv produktion samt ofarliga produkter. Som kemitekniker arbetar du med att formulera, lösa och utveckla problem inom respektive ämnesområde. Arbete hittar du i allt från läkemedels- till processindustri och offentlig verksamhet. Beroende på specialisering kommer du att kunna arbeta som analytisk kemist, konstruktör, konsult, miljöingenjör, utvecklingsingenjör, synteskemist, säljare, produktspecialist, produktutvecklare eller processingenjör.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Projektbaserat masterprogram i kemi

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 2 år
 • Heltid

Projektbaserat masterprogram i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid

Programmet ger dig kunskaper för att kunna utveckla nya ekonomiskt lönsamma processer med krav på miljö och hållbarhet.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Masterprogram i organisk kemi

 • Universitet / Högskola
 • Stockholm
 • 2 år
 • Heltid

Masterprogrammet i organisk kemi vänder sig till Dig som vill lära dig att förstå hur små molekyler kan framställas, hur de ser ut samt hur de kan växelverka med varandra i exempelvis mer komplexa biologiska system. Organiska molekyler utgör grunden för nästan alla läkemedel samt för mycket av dagens moderna material. Programmet ges av landets största och starkaste institution inom området och syftar till att ge såväl bredd som spetskompetens inom både syntetisk och analytisk organisk kemi. Utbildningen består av obligatoriska kurser omfattande 75 hp (2 kurser på vardera 15 hp och ett självständigt arbete, 45 hp) samt minst en valbar kurs om 15 hp på avancerad nivå. Därutöver ges utrymme för valfria kurser på högskolenivå.

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Kemiutbildningar

Var du en av dem i skolan som älskade kemilektionerna med kemiska formler och rykande provrörsglas? Eller har intresset tilltagit på senare tid? En karriär inom kemi kan få dig att göra fantastiska upptäckter inom läkemedel, livsmedelsindustrin eller historien – eller så kan du undervisa inom området kemi och ge studenter en större förståelse för hur olika ämnen samverkar. Jämför kemiutbildningar här på Blocket Utbildning för en ny karriär!

Nära till forskning

En kemist brinner ofta för ämnet och många som har läst en kemiutbildning forskar på olika sätt. Inom kemins värld kan du komma i kontakt med följande begrepp. 

 • Organisk kemi – Behandlar kolföreningars kemi och det alla levande organismer är uppbyggda av – kolväten.
 • Neurokemi – Förståelse för nervsystemets funktioner ända ner på molekylär nivå så att du kan forska om sjukdomar som Alzheimers.
 • Biokemi – Alla studier som inbegriper levande organismers kemiska processer. Ex. kloning, proteinanalyser.
 • Syntetisk och analytisk kemi – Kunskap som kommer till användning i industrin för att framställa konstgjorda ämnen som textilier eller livsmedel.
 • Kemi med forensik inriktning – Lär dig spåra, analysera och identifiera ämnen inom exempelvis dopingpreparat och läkemedel samt analysera DNA inom kriminalteknik och arkeologi.

Inom alla ovanstående inriktningar behövs det motiverade personer som utvecklar produkter, utvärderar experiment och får en ökad förståelse varför saker och ting fungerar som de gör. Har du alltid varit intresserad av forskning är kemi definitivt ditt område! 

Här på Blocket Utbildning finns det utbildningar inom kemi som innefattar olika typer av specialinriktad kemivetenskap samt grundläggande utbildningar som behandlar kemi mer allmänt.

Vad kan en kemiutbildning ge dig?

Oberoende om du läser en masterutbildning eller en annan typ av utbildning inom kemi, så finns det mycket kunskap att berika dig med. Kemi kan hjälpa oss både för att förstå historien och för att utveckla och förbättra framtiden. En utbildning inom kemi kommer göra dig nyfiken och sporrad till att ta reda på ännu mer, och det är just detta som vår värld behöver!

Till toppen