Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Fyra viktiga kompetenser som Chef och Ledare

Expo Media
Organisation & Ledning
Fyra viktiga kompetenser som Chef och Ledare beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Kompetensutveckling / Kurs
Studietakt
50%
Studielängd
6 månader
Pris (exkl. moms)
49 000 kr
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Förstå affären - Leda individen - Leda teamet - Leda i förändring
En upplevelsebaserad utbildning med enkla verktyg som har direkt koppling till din verklighet.

Som chef och ledare är du framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna så att ni med fullt engagemang når de högt uppsatta mål som du är satt att klara av. Du behöver då 4 kompetenser som du behärskar och kan använda varje dag.

Utbildningen kommer ge dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter. Du kommer få ett större självförtroende i ditt ledarskap.

Efter utbildningen har du utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom följande områden

  • Stärkt Affärsmannaskap ger en förståelse för centrala affärsekonomiska samband -  KPI’er samt målformulering med hjälp av en anpassad affärssimulering
  • Självkännedom och att bättre förstå andras beteenden - DISC personprofil
  • Att leda och påverka sina medarbetare eller projektmedlemmar på ett effektivt sätt - Situationsanpassat Ledarskap® 
  • Ge och ta emot feedback samt det svåra samtalet – Ett feedbackrecept
  • Skapa Starka Team - IMGD modellen, Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan
  • Skapa samsyn i ditt team och hur du sätter spelreglerna - Målgallret, Körschema för att sätta spelreglerna
  • Förändringsledning - ADKAR


KURSLEDARE
Mårten Eklund, Expomedia AB och Johan Setterwall, Market Cap Group.

Vi är certifierade i alla de modeller och verktyg som vi använder oss av och har utvecklat över 10 000 chefer och ledare i företag som If Skadeförsäkringar, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re m.fl.

OMFATTNING - TID - PRIS
8 dagar (2+1+1+1+1+2 dagar)
Kursdatum: 11–12/2, 10/3, 31/3, 28/5, 2/6, 18–19/8
Kurslokal meddelas senare
Pris 49 000: - exklusive moms
Anmälningsavgift 5 000:- exklusive moms
Kost inkluderat men ev. logi exkluderad
Gruppstorlek 8-16 deltagare
Upplägget kan också företagsanpassas.

Plats

  • Stockholm

Kommande utbildningsstarter

Stockholm

Utbildningsstart
2021-02-11

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Expo Media

Om Expo Media

Expo Media erbjuder skräddarsydda affärssimuleringar för att hjälpa organisationer att öka sina medarbetares förståelse för affärsmannaskap och samtidigt stärka samarbetet i teamen.

I våra affärssimuleringar är allt baserat på verklighetstrogna situationer där besluten ger konsekvenser och det finns en budget, personal och kunder att förhålla sig till för att nå resultat. Här lär man sig hur en verksamhet drivs och därmed ökar förståelsen för hur den egna organisationens mål ska uppnås.

På Expo Media har vi genomgått Prosci Change Management Certification för att bättre kunna förstå hur förändringar påverkar på individnivå. När vi handleder ledare och chefer tar vi därför med i beräkningen att varje individ behöver vara med på och förstå förändringen för att förändringsprocessen ska bli framgångsrik. 

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök