Blocket Utbildning är en del av

Indirekt ledarskap

IHM Business School
Organisation & Ledning
Indirekt ledarskap beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
1 månad
Pris
24 813 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Göteborg
2020-11-19
Kort om utbildningen

Har du tagit steget att gå från direkt ledarskap till att leda genom andra chefer? IHM Indirekt Ledarskap ger dig förståelse för vilka förmågor du behöver utveckla för att skapa tillit genom flera led.

För dig som leder genom andra chefer. Detta kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. Indirekt Ledarskap (IL) har fokus på att ge verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

Resultat efter utbildningen Indirekt ledarskap

  • Ökad förmåga att analysera, reflektera kring och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga
  • Förståelse för modellen Indirekt Ledarskap och hur de olika delarna skapar effekter i din organisation
  • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.
  • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer
  • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga
  • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

 

Omfattning
Tre dagar (2+1), kl. 9.00-17.00
Göteborg: 27-28 april + 8 juni

Logga för IHM Business School
Om IHM Business School

Vårt kvalitetssystem bygger på 50 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma, nära samarbete med näringslivet och egen utvecklingsfunktion som införlivar nya rön från forskare i hela världen.

Under årens lopp har vår utvecklingsavdelning utarbetat en egen pedagogisk modell för yrkesverksamma praktiker. Aktuell kunskap och träning i skarpa affärscase ökar förmågan att se nya möjligheter, agera och förändra.

Vi uppdaterar innehållet i våra program med nya forskningsrön från hela världen och ett nära samarbete med näringslivet.

Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och gedigen erfarenhet från verkligheten, och de kompetensutvecklas fortlöpande i IHMs regi.

Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH), Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök