Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Integralt Ledarskap®

Petrina & Partners
Organisation & Ledning
Integralt Ledarskap® beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
50%
Studielängd
2 veckor
Pris (exkl. moms)
50 000 kr
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Långsiktigt framgångsrika organisationer byggs genom att strategiskt och systematiskt stödja individens utveckling till god självkänsla. Det skapar trygga och flexibla ledare och chefer med förmåga att skapa goda relationer och leda förändring och förnyelse. Det bidrar till positiva resultat.

En organisation består av individer, kulturer, system och mål. Utbildningen Integralt Ledarskap® fokuserar på det ständiga samspelet mellan dessa intressen och hur de påverkar varandra. Målet är att skapa en organisation där alla delar är integrerade och utvecklas i samma takt. Därför kallar vi det Integralt Ledarskap®. 

Integralt Ledarskap® omfattar tre moduler i internatform med totalt nio dagars utbildning och en uppföljningsdag

Modul 1 - Inre ledarskap 3 dagar
Den första modulen handlar om personlig utveckling och självinsikt. Vi kallar det Inre Ledarskap
- att leda sig själv.

Modul 2 - Ledarskap i svåra situationer 3 dagar
Här söker vi ökad effektivitet som ledare genom att utveckla förmågan att lösa problem och intressemotsättningar i samarbete med andra.

Modul 3 - Leda andra 3 dagar
I modul tre fokuserar vi på det yttre ledarskapet - att leda andra till satta mål, med hänsyn till gruppers och individers olika mognadsgrad och tillhörande behov.

Uppföljningsdag
Vi återsamlas en dag en tid efter programmets slut för att följa upp utvecklingen

Investering
50 000 SEK exkl moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Plats

  • Stockholm
  • Luleå

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Petrina & Partners

Om Petrina & Partners

På Petrina & Partners utvecklar vi människor och organisationer och får de att frodas tillsammans.

Sedan starten 2006 har vi jobbat med förändringsprocesser och långsiktiga strategiska samarbeten med våra kunder. Vi hjälper er att utveckla och förbättra relationerna i er organisation genom att utmana de invanda normerna, attityderna och företagskulturerna som finns.

Vi fokuserar på att hjälpa er att skapa strategiska processer och en företagskultur som underlättar medarbetares utveckling av god självkänsla. Förbättrad självkänsla hos medarbetarna är vi övertygade om har ett samband med produktiviteten och utifrån det påverkas även resultatet.

Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök