Blocket Utbildning är en del av

Intensivkurs ledarskap

Petrina & Partners
Organisation & Ledning
Intensivkurs ledarskap beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 dagar
Pris (exkl. moms)
11 500 kr
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen

2 dagars internat med fokus på ditt ledarskap
Utbildningen hjälper dig att stärka din förmåga och trygghet som ledare genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback.

Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett anpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper. Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Ur innehållet:
• min självkänsla
• öppenhet
• mina beteenden och försvar
• gruppdynamik och grupputveckling
• utvecklande ledarskap
• personlig utvecklingsplan

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som vill använda mer av dig själv som ledare och utforska kopplingen mellan inre och yttre ledarskap

Kursmål:
Ökad insikt i hur jag påverkas av och påverkar andra
Bättre förståelse för egna attityder och beteenden
Förståelse för gruppdynamik och koppling till ledarskapet

Investering: 11 500 kr exkl. moms. I priset ingår:
- 2 heldagars utbildning
- Förberedande material
- Kursdokumentation
Konferenskostnad tillkommer.

Kursen ges i Malmö, Luleå och Stockholm.

Logga för Petrina & Partners
Om Petrina & Partners

På Petrina & Partners utvecklar vi människor och organisationer och får de att frodas tillsammans.

Sedan starten 2006 har vi jobbat med förändringsprocesser och långsiktiga strategiska samarbeten med våra kunder. Vi hjälper er att utveckla och förbättra relationerna i er organisation genom att utmana de invanda normerna, attityderna och företagskulturerna som finns.

Vi fokuserar på att hjälpa er att skapa strategiska processer och en företagskultur som underlättar medarbetares utveckling av god självkänsla. Förbättrad självkänsla hos medarbetarna är vi övertygade om har ett samband med produktiviteten och utifrån det påverkas även resultatet.

Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök