Projektledning

IHM Business School
Organisation & Ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
4 månader
Pris
59900 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Göteborg
31 augusti 2020
Stockholm
31 augusti 2020
Malmö
3 september 2020
Kort om utbildningen

För dig som vill utveckla din förmåga att leda komplexa affärs- och verksamhetsprojekt. IHM Projektledning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera, leda, styra och genomföra projekt i komplexa och dynamiska miljöer med både traditionella och agila metoder.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen som projektledare, får du möjlighet att utveckla både kunskaper och färdigheter i hur du gör arbetet i projektet mer förutsägbart och hanterbart för dig själv och projektmedlemmarna.

Du får också färdigheter i hur du gör för att ge projektet en inriktning och för att välja en lämplig projektplaneringsmetod, så att du kan leverera affärsnytta till projektets intressenter.

Resultat efter utbildningen Projektledning

  • Utbildningen ger dig kompetens att självständigt leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder, både traditionella och agila, och de professionella normer som etablerats inom t ex IPMA & PMI.
  • Du lär dig att, utifrån uppdragsgivarens affärs- eller verksamhetsutmaning, skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
  • Du lär dig analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.
  • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på projektledning, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som uppkommer under ett projekts livscykel
  • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

 

Omfattning
16 tillfällen, ett pass i veckan
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Läs mer och ansök
Om IHM Business School
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH), Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar