Bättre arbetsmiljö (BAM)

Säkerhetsutbildarna
Säkerhet & Skydd
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
3 dagar
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Hudiksvall
9 juni 2020
Kort om utbildningen

Vad är BAM?
BAM är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK i samarbete med Prevent. BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

Mål med utbildningen
Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Kursbeskrivning
Under utbildningen kommer bland annat detta att behandlas:

  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Hur man identifierar risker och hur man arbetar förebyggande
  • Ta reda på var man söker information/kunskap inom arbetsmiljöområdet
  • Förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling,


Utbildarna varvar grupparbeten med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer med föreläsningar. Grupparbetena ska efterlikna arbetssättet för hur arbetsmiljöfrågor hanteras ute på arbetsplatserna.

Pris
*Pris –  Kontakta oss för pris

Läs mer och ansök
Om Säkerhetsutbildarna

Vår certifierade personal utbildar er inom Heta Arbeten, Ställningsbyggnad (2-9m), Liftutbildning, Fallskydd, Första hjälpen, Hjärt- lungräddning + hjärtstartare, Bättre arbetsmiljö, BAS-U & BAS-P, Arbete på Väg och Järnvägssäkerhet (TTJ-utbildningar).

Vi genomför utbildningar både ute hos kund och i våra egna anpassade lokaler.

Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar

Visa fler